Karl Lashley Kimdir

Karl Lashley Kimdir, Karl Lashley Hayatı Biyografi

ABD’li nöropsikoloji uzmanı. Öğren­me sürecine ilişkin çalışmalarıyla ta­nınmıştır.

7 Haziran 1890’da ABD’nin Batı Virginia Eyaleti’nde Davis’te doğdu, 7 Ağustos 1958’de Paris’te öldü. 1914’de Johns Hopkins Üniversitesi Zooloji Bölümü’nden doktora derecesi aldı. Öğrenciliği sıra­sında J.B.Watson’la çalıştı ve ondan etkilendi. 1914- 1917 arasında omurgalıların davranışları üzerinde çalıştı. 1920’de Minnesota Üniversitesi’nde psikoloji doçenti, 1924’de beyin işlevleri üzerine yaptığı araştır- Üq malarıyla aynı üniversitede profesör oldu. 1926’da türlü Çocuk Araştırma Enstitüsü Davranış Araştırmaları bilgi Vakfı’nda çalışmak üzere Chicago’ya gitti. 1929-1935 arasında Chicago Üniversitesi’nde bulunan Lashley, 1935’de Harvard Üniversitesi’ne geçti. Bu Üniversite­de 1937’den 1955’de değin Nöropsikoloji Bölümü başkanlığı görevinde bulundu. Aynı zamanda, 1942’den sonra Yale Primat Biyolojisi Laboratuvarı’ nın yöneticiliğini yaptı.
Lashley öğrenme sürecinin beyinsel temellerini incelemek için hayvanlar üstünde araştırmalar yapmıştır. Tavşanların öğrenmesini labirentler yoluyla Temel incelediği çalışmalarının sonuçları, fizyolojik psikolo biçim alanında geniş bir etki yaratmıştır. Öğrenmenin temel karmaşıklığı ile beyin hasarları arasındaki ilişkileri içerik inceleyen Lashley, öğrenme, zihinde tutma gibi zihin­sel etkinlikleri sinirsel bir temele dayandırmaya çalış­mıştır. Elindeki bulguların yetersizliğine karşın, be­yinde sınırlı özgül bölgeler bulunduğu görüşünü yadsıyarak, beyinsel süreçlerin tümlüğüne ilişkin bir kuram oluşturmaya çalışmıştır. Bu kurama göre öğrenme, anatomik bakımdan beyinde belli bir bölge­nin değil bütün bir beyin kabuğunun işlevidir ve beyinde hasar gören bölgelerin işlevlerini bir başka bölge devralır. Görüşlerine getirilen çeşitli eleştirilere karşın Lashley’nin kitapları, üzerinde durduğu konu­larda temel yapıtlar olarak kabul edilmektedir.

Eserleri (başlıca): Brain Mechanisms and Intelli- ^ gence, 1929, (“Beyin Mekanizmaları ve Zekâ”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir