Karşılıklı İletişim Nedir

Karşılıklı İletişim Anlamı

Karşılıklı İletişim Ne Demek

Karşılıklı İletişim Tanımı Açıklaması

Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.Karşılıklı etkileşim iki kişinin birbirleriyle olan münasebeti sonucu birbirlerinin etkisi altında kalması ve o doğrultuda ilerlemesi ya da gerilemesi vuku bulması.Bir ruh taşıyan varlıklar olarak bizler insani deneyimler edinmek ihtiyacındayız.bunu da ancak bireysel düzeyde diğer insanlarla karşılıklı etkileşim yolu ile yapabiliyoruz.

Karşılıklı etkileşimi, sosyal etkileşim olarak da değerlendirebiliriz. Buna göre sosyal etkileşim, genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı etkileşimini ifade eder. Bu tanım kişinin kendisiyle etkileşimini içine alır.

Terim üç farklı anlamda kullanılmaktadır.

1. İlk anlamda insana uygulandığında en basit sosyal etkileşim, aşağıdaki örneklerde görülebileceği gibi kişiler ve sosyal güçler arasındaki karşılıklı etkileşimdir:

İnsan doğasında ve kültürde varlığını bulan sosyal faktörlerin karşılıklı etkileşimi sosyal etkileşimdir.
Sosyal etkileşim karşılıklı olmayı gerektirir.

2. Birçok sosyolog ve antropolog tarafından kullanılan ikinci tanım insan ilişkilerinin bir tür karşılıklı etkileşim olduğunu ortaya koyar. İlişkinin insanlara uygulandığı gibi, sembolik etkileşim olarak adlandırılması gerektiğini iddia ederler.

Yani, sosyal etkileşim iletişime dayanır. Birey diğerleriyle iletişim yoluyla ilişki kurar, bu faaliyetin sonucu sosyal ilişki sürecidir. Ama bazı yazarların iletişim ve etkileşimi aynı şey olarak görmesine rağmen diğerleri etkileşimin ek özellikler içerdiğini belirtir:

Sosyal etkileşim işlevsel olarak iki ya da daha fazla kişinin ilişkiye geçtiğinde (fiziki ilişki olması gerekmeyebilir) meydana gelen davranış değişikliğidir.

3. Üçüncü tanım kişinin kendisiyle sosyal etkileşim içinde olduğunu öne süren bazı sosyal bilimciler tarafından kullanılmaktadır. Yani bir odada bir problem üzerinde çalışan, kendisiyle konuşan ya da yüksek sesle düşünen bir kişi, etkileşim kendisiyle olduğu halde, teknik olarak kişinin sosyal etkileşim içinde olduğu anlaşılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir