Kayı boyu kimlerden oluşur hakkında bilgi

Kayı boyu kimlerden oluşur hakkında bilgi Hakkında , Kayı boyu kimlerden oluşur hakkında bilgi , Kayı boyu kimlerden oluşur hakkında bilgi İle İlgili Bilgiler

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden “İkincisi; “Kayığ”lardır

Oğuzların Bozok kolundan bir boydur Osmanlı Hanedanı bu boydan gelmiştir Reşidüddin’nin listesinde sembolleri şahin, yani şahinlerin en büyüğü olan akdoğan’dır

Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır

Kayı Boyu,Osmanlının kuruluş dönemlerinde Evrenos Gazi ve Hacı ilbeyi gibi beyleri ile balkanların fethinde büyük yararlılık göstermiş, Vardar ovası ve Kaza-i Cuma havarisine yerleşmişlerdir (Evrenos gazi ve Hacı İlbey’in aileleri bugün bile bilinmektedir)

Kayı Boyu’nun Anadolu’ya gelmesi

Moğol İmparatorluğu döneminde kaçan Süleyman Şah komutasındaki Kayılar ilk olarak 1227 yılında Anadolu’ya geldiler Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaeddin Keykubad, Kayıları Karacadağ ve bölgesine yerleştirdi Kayılar bu sırada 50000 kişiydiler

Kayı boyu hakkında bilgi
kayı boyu nedir
kayI boyu hakkında bilgi
oğuzların kayı boyu
osmanlı devletinin soyu

 

Kayı boyu kimlerden oluşur hakkında bilgi Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir