Kılık Kıyafet Yönetmeliği MEB

MEB Kılık Kıyafet yönetmeliği değişti. 2016 2017 yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulaması başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, belirli koşullarda öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı.

 Yönetmeliğe göre, öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak.

Uygulama 2016 2017 öğretim yılında başlayacak.

“Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Belli sınırlamalar hariç okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafetin serbest bırakıldığı ifade edilen yönetmelikte, öğrencilerin okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacağı belirtildi.

Bakanlığa bağlı özel kurumlarda ise öğrenci velilerinin yüzde 60’nın isteğine bağlı olarak okulyönetimi öğrencilere yönelik kıyafet belirleyebilecek.

HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?

Yönetmelikte imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatipprogramlarında okuyan kız öğrencilerin tüm derslerde, seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinin yer aldığı diğer ortaokul ve liselerde ise sadece Kuran-ı Kerim dersinde başlarını örtebilecekleri belirtildi.

Yine yönetmeliğe göre, öğrencilerin yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecekleri, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecekleri; beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyecekleri ifade edildi. Öğrencilerin tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamayacağı belirtildi.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilecek. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

SINIRLAMALAR ŞUNLAR

Yönetmelikte kılık ve kıyafetle ilgili getirilen sınırlamalar ise şöyle; “Öğrenciler, öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takıları takamaz. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemeyez, yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez.

Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemeyez. Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz.”

Kurallara uymayan öğrenciler ve okul yönetimleri hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı belirtilen yönetmelikte, 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” ile 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri” ibaresinin yürürlükten kaldırıldığı dile getirildi.

2016 2017 öğretim yılının sonuna kadar kaldırılan yönetmelik hükümleri uygulanmaya devam edecek. 2016 2017 öğretim yılında ise sadece isteyen öğrenciler daha önceki yıllarda okul yönetimince belirlenen önlük ve okul üniformalarını giyebilecek. ,

2016 2017 yılına kadar geçerli olan eski kılık kıyafet yönetmeliğine ise aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB )Kılık Kıyafet Yönetmeliği bu sayfadan indirebilirsiniz. Aşağıdaki sürenin dolmasını bekleyin ardından dosyayı indirin.

MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliği (27 Kasım 2012 Değişiklikleri )

27 Kasım 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28480

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2012/3959

Ekli Yönetmeliğin yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 183435 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK

VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 5 inci maddesinde belirtilen okulların öğrencileri hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihlive 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Temel ilkeler

MADDE 3 – (1) 4 üncü maddede yer alan sınırlamalar dışında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbesttir.

(2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, velilerin en az yüzde altmışının muvafakatiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir.

(3) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyer.

(4) Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik ve laboratuarlarda önlük veya tulum, işyerlerinde ise yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyer.

(5) Öğrenciler, beden eğitimi ve spor derslerinde eşofman, diğer spor etkinliklerinde ise etkinliğin özelliğine uygun kıyafet giyer. Ancak öğrenciler tek tip eşofman veya spor kıyafeti giymeye zorlanamaz.

(6) Kız öğrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlı liselerin imam-hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilir.

(7) Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde giyinmelerine izin verilir.

(8) Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye malî yük getirecek özel kıyafet aldırılamaz.

Kılık ve kıyafet sınırlamaları

MADDE 4 – (1) Öğrenciler;

a) Öğrenim gördükleri okulun arması ve rozeti dışında nişan, arma, sembol, rozet ve benzeri takılar takamaz,

b) İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve mevsim şartlarına uygun olmayan kıyafetler giyemez,

c) Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez,

ç) Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez,

d) Siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz ve giysileri giyemez,

e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.

Yaptırımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden ortaokul öğrencilerine 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği; lise öğrencilerine 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden okul yöneticileri hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 6 – (1) Diğer yönetmelik ve düzenleyici işlemlerin resmî ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin konulardaki bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

(2) 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı “Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3 üncü maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6 ncımaddenin ikinci fıkrasıyla yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına 2016 2017 öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

(2) Öğrenciler, 2016 2017 ve daha önceki öğretim yılları için okul yönetimlerince belirlenen önlük veya okul üniformalarını 2016 2017 öğretim yılında giyebilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kılık Kıyafet Yönetmeliği 2016 2017, MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliği İndir Yükle, Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği Dosyası, Kılık Kıyafet Düzenlemesi 2016 2017

237 thoughts on “Kılık Kıyafet Yönetmeliği MEB

 • 16/04/2019 tarihinde, saat 14:19
  Permalink

  abi ben 12 yıllık öğrenciyim tutturdular 12 yıllık zorunlu eğitim diye öğretmenler bizim karşımızda sigara içiyor,sakal uzatıyor, istedikleri kıyafeti giyip okula geliyorlar sonra öğrencide öğretmeni özeniyor sonra okul bitincede gençlik nereye gidiyor diyorlar öğretmenlerde istediği gibi gelmesinler

  Yanıtla
 • 26/10/2018 tarihinde, saat 20:42
  Permalink

  Biraz sert konuştum demi sinirlenmişsinizdir bizim okulda yediğimiz hakaretlerin yanında hiç kalır biraz da hayata bizim gömüzüden bakın bakalım hakaret yeyin bakalım nasıl oluyormuş

  Yanıtla
 • 26/10/2018 tarihinde, saat 20:40
  Permalink

  Saç sakal küpe kıyafet bunlar eğitimi engelleyen unsurlar mı? Aa benim küpem var ben matematiğe girmicem yaa veya sakallarım var ben edebjyata girmicem yaa diye bi mevzu var da biz mi bilmiyoruz YANİ NEEE ALAKAAA ULAN siz kimsiniz de bizim saçımıza sakalımıza küpemize laf söylüyosunuz afedersiniz de sokakta veya okul dışında görsem bi tarafıma takmiyacağım insanlar bana okulda sırf ego tatmin etmek için laf söylüyo ben sporcuyum vücut geliştiriyorum söz de o ahkam kesen hocalar şimdi iri yarı olunca laf edemez oldu noldu? Dişi yeten dişi yetene demi? Sizin gibi eğitimciler olmaz olsun öğrenciye okulu sevdirmek yerine nefret ettiriyorsunuz sizin gibi çomarlar yüzünden gelişemiyoruz sen benim saçımı küpemi takip edeceğine git bilimi tarihi takip et de belki bu sene senin ülken de biyerlere uzay mekiği falan yollar boş boş konuşacağına bir işe yara sayın kravatlı köle

  Yanıtla
  • 27/11/2018 tarihinde, saat 13:23
   Permalink

   o kadar haklısın ki bu yobazlar yüzünden psikolojim bozuldu sürekli tehdit edilip azarlanıyoruz ARTIK BUNA BİR DUR DENMELİ YOKSA İNTİHAR EDECEĞİM.!!!

   Yanıtla
   • 04/02/2019 tarihinde, saat 00:44
    Permalink

    laflarina dikkat et zindik

    Yanıtla
  • 27/11/2018 tarihinde, saat 13:27
   Permalink

   Batuhan kardeşim çok haklısın.Okulda psikolojimizi bozdular. Daha az önce müdür yardımcıları tarafından tehdit edildim. Niye? OJE SÜRDÜM DİYE. ARTIK BUNA BİR DUR DENMELİ.!!!

   Yanıtla
 • 24/09/2018 tarihinde, saat 17:30
  Permalink

  4 yıldır bir Anadolu Lisesinde okuyorum. Hergün ama hergün sabah kontroller yapılıyor. Pantolonu dar paça olan kızlar, saçları açık olanlar, saçı uzun erkekler. Hergün “disiplin cezası alırsınız” diye tehdit ediliyoruz. Bu kullara uymayanlar herkesin önünde bağırıp azarlayıp tehdit ediyorlar. Bıktım gerçekten. Psikolojimi bozdular hergün istemeyerek gidiyorum. Birde “bu kurallar yönetmenlik de var isterseniz şikayet edin bize birşey olmaz ama sizin isminiz bize gelir siz yanarsınız” diyorlar ne yapacağımızı bilmiyoruz…

  Yanıtla
  • 25/09/2018 tarihinde, saat 22:27
   Permalink

   Psikolojiniz batsın. Özentiden öteye geçemiyorsunuz!

   Yanıtla
   • 30/09/2018 tarihinde, saat 20:04
    Permalink

    İdare adlı rumuz bakanlık serbest bırakmış size ne siz öğretmekle sorumlusunuz bırakın bu egoist tavırları isteyen istediğini giyer

    Yanıtla
   • 24/01/2019 tarihinde, saat 23:30
    Permalink

    Asıl Sen Bat Sizin Yüzünüzden İçimizde Kalmadı Gram Yaşam Sevinci Ya

    Yanıtla
   • 05/03/2019 tarihinde, saat 21:11
    Permalink

    Senin psikolojinin batsın .Hadsiz..

    Yanıtla
    • 05/03/2019 tarihinde, saat 21:12
     Permalink

     Bu cevap” İdare “sana ..

     Yanıtla
 • 12/08/2018 tarihinde, saat 19:25
  Permalink

  Ben kocaeli körfez fen lisesinde okuyorum.Burun ve kaş piercingimle altı ay geçirdim okulda.Öğretmenine göre hareket etmeniz gerek.Müdürden olduğunca uzak kalmanız.Tayt da giydim saçımı da boyattım .Müdürlere karşı da saygılı davranıp bir daha olmayacağını söyledim .Okula serbest gittim.15 tane kontrol olduysa birinde yakalandım sadece.Eğitim insanların kıılık kıyafetiyle uğraşarak değil kitaplarla ve işlemlerle olur.Diğer öğrencileri kötü etkilediği söylense de ben bunun saçmalıktan ibaret olduğunu düşünüyorum.Öğretmenlik saygın bir meslek ,bir şeyler öğretmek geliştirmek insanları.Zorbalık değildir öğretmenlik kılık kıyafeti için 700 kişinin önünde karşısındakini aşağılamak değildir öğretmenlik.Öğrencileri baskı altında tutup onlardan ülkeyi kurtarmalarını beklememelilerdir.

  Yanıtla
  • 25/09/2018 tarihinde, saat 22:23
   Permalink

   Bu zihniyet yüzünden ileri gidemiyoruz işte. Ne diye orana burana piercing takarsın. Neyin özentisi bu? Eğitim ne demek biliyor musun? İstendik davranış değişiklikleri meydana getirmektir? Toplum ve kanunlara saygılı bireyler yetiştirmektir. Belli ki 12 yıllık eğitiminde ne aileden ne de okuldan bir şey alamamışsın. Yazıklar olsun o öğretmenlere! Değil mi ki sizleri yarış atına çevirmişler.

   Yanıtla
   • 19/10/2018 tarihinde, saat 17:50
    Permalink

    Canı istemiş takmış sana mı soracak? Ayrıca Türkiye’de yaşıyorsun, bir de gelip milletten hesap soruyorsun eğitim nedir diyerek. Ayrıca dış görünüş değil kişiliğe bakın ilk önce.. Saçım boyalı + uzun, küpemde var ama işte sizin gibi cahil hocalara sahip olmama şansına sahip olmuşum, yakıştığını söylüyor hocalarım. HA SUNADA EMİN OLUN SİZİN GİBİ CAHİL İNSANLAR OLDUKCA BU ULKE İLERLEMEZ BENİM GİBİ KURALLARİ SALLAMAYAN 2 ABLAMDA HACETTEPE İNGİLİZCE TİP MEZUNU VE ALMANYA’DA LAR ANLATABİLDİMMİ???

    Yanıtla
 • 02/08/2018 tarihinde, saat 03:59
  Permalink

  Ben saçımı boyattım yaz tatilinde liseye geciyorum boya aktı sacim kahverengi orasi sapsari oldu bidaha boyatmaliyim sac boyama yasakasa nasıl olabilir dibinden kesmem gerkir cunku uzayana kadar oyle kaliyo

  Yanıtla
 • 25/05/2018 tarihinde, saat 02:02
  Permalink

  Saç boyamak ve sakal uzatmanın serbest olması gerek erkeklik hormonları fazla olanlar var her gün traş olamayız ve kıllı olduğumdan ameliyat geçirdim tedavi görüyorum MEB anlayışlı olması gerek

  Yanıtla
 • 15/04/2018 tarihinde, saat 22:57
  Permalink

  Abi denizcilik okulunda sac uzakmak serbestmi yasakmi bilginiz varmi

  Yanıtla
 • 16/03/2018 tarihinde, saat 21:47
  Permalink

  Ben gercekten okulda azarlanmaktan biktim bize. Hakaretelr ediyorlar. Siz kizmisiniz sac uzatiyorsunuz diyorlar. ?? yemin ederim biktim eger boyle yapmaya devam ederlerse okulu birakirim

  Yanıtla
  • 29/03/2018 tarihinde, saat 14:32
   Permalink

   Banamı okuyuveriyon bırakırsan bırak amk

   Yanıtla
  • 25/09/2018 tarihinde, saat 22:24
   Permalink

   Bırakırsan bırak. 80 milyon bir sana mı muhtaç

   Yanıtla
   • 16/12/2018 tarihinde, saat 20:00
    Permalink

    Bunu nesili yetiştiren bir öğretmen topluluğu söylüyor yazıklar olsun hepinize

    Yanıtla
   • 05/03/2019 tarihinde, saat 21:18
    Permalink

    “IDARE”EŞTI PROST DE PUȚİ

    Yanıtla
 • 25/02/2018 tarihinde, saat 17:51
  Permalink

  Resmi okul kıyafeti üstüne hırka mont tarzı biseyler giyemiyor muyuz bizim okulumuz resmi olarak yasaktır felan diyor

  Yanıtla
  • 15/09/2018 tarihinde, saat 10:13
   Permalink

   Hava onu gerektirecek kadar soğuk ile okul giysisinin yakası açık kalacak bir kazak tarzı bir şey giyiyebilirsin

   Yanıtla
 • 06/02/2018 tarihinde, saat 22:55
  Permalink

  Benim saçım uzun ve bağlamak istiyorum erkek öğrenciler saçını bağlayabilir mi?

  Yanıtla
  • 24/01/2019 tarihinde, saat 23:35
   Permalink

   Bağla Amına Ne Olacak Benim De Uzun Bağlıyorum Müdür Diyor Keseceğim Keserse Kessin Hem Bedava Traş Da Olursun Ohh Para Cepte Kıyak

   Yanıtla
 • 02/11/2017 tarihinde, saat 20:45
  Permalink

  Niğdede halen ilkokul ortaokul lise zorunlu üniforma var bu nasıl iş

  Yanıtla
 • 30/10/2017 tarihinde, saat 20:59
  Permalink

  Okulda ferace giymek yasak mı ?

  Yanıtla
 • 17/10/2017 tarihinde, saat 22:49
  Permalink

  Okulumuzda kızların pantolon giyilmesine izin verilmiyor. Dizin altında etek giyiyoruz ve çoğumuz açığız umurumuzda olan etek boyu değil okulun bulunduğu yer çok soğuk ve gerçekten bunaldık isyan edip duruyoruz tüm okul kapalı açık da dahil bu seferde seçenek sunuyor bol bir pantolonun üstüne dizin üstüne kadar tunik diğer disiplinlerden bahsetmiyorum bile artık yoruldum sadece bir pantolon ve üstlük giymek için neler vermezdim kanunları okuyup duruyorum ne yapabilirim bilmiyorum

  Yanıtla
 • 17/10/2017 tarihinde, saat 16:33
  Permalink

  okulumuzda gümüş bir künye takıorum müdür yardımcımız adlı künye zincir gibi takılması yasakmı

  Yanıtla
 • 05/10/2017 tarihinde, saat 16:33
  Permalink

  saçım omuzlarımı hafif geçiyor ve erkeğim kestirmek istemiyrm çünkü vücudumda tek sevdiğim yer saçlarım eğer kesilirse gerçekten insan içine çıkamam saçlar ile ilgili durum nedir yani müdür kestirmem için zorluyor ama ben bir yasak göremedim saç ile ilgili??

  Yanıtla
  • 10/09/2018 tarihinde, saat 17:41
   Permalink

   Çok haklısın zaten ben de erkeğim ve senle aynı sebepten dolayı bir yasak var mı diye arıyorum, müdür yardımcımız da meb yasakladığı için kestirmen lazım diyor ama ben de baktığım kılık kıyafet yönetmeliklerinde öyle bir yasak göremiyorum

   Yanıtla
 • 22/09/2017 tarihinde, saat 17:39
  Permalink

  Kız İmam Hatip Liselerinde çarşaf giyilebilir mi ? Peçe takılmadan sadece çarşaf ?

  Yanıtla
 • 21/09/2017 tarihinde, saat 18:52
  Permalink

  Bizim okul kiyafeti yaz kis cok terletiyo ve cok koti bi pantalonu var bana zaten hic uymuyo baska tip bir pantalon olsa cok iyi olur zaten niye okul kiyafetleri var ki parasi olmayan kisiler nasil alacak onu gectim bir pantalonu bile 50 ytl yi geciyo yazik yazik sadece okul t shortu olsa iyi olur pantalon bir yere kadar serbest olsun her sene kiyafet almaya butcemiz yetmiyo kafanizi calistirin yurt disinda hep serbes iceri yabancilar giricek diye giyiyosak bize zorla istemedigimiz bir seyi giydirenleri de kiniyorum hem ozgur bir ulkede yasiyorsak bunu bize gostermeleri lazim iyiki gorursunuz bu yaziyida bu soruna bir cozum bulursunuz…

  Yanıtla
 • 17/09/2017 tarihinde, saat 14:05
  Permalink

  Bu konu hakkında MEB in gerekeni yapmasını talep ediyorum

  Yanıtla
 • 17/09/2017 tarihinde, saat 14:02
  Permalink

  Sivil kıyafetin gelmeyeceği kesin ama en azından her okulda siyah kumaş pantolon olsa daha çok mantıklı olur

  Yanıtla
 • 17/09/2017 tarihinde, saat 00:09
  Permalink

  Ben 11 .sınıfa geçtim okul formam değişti almak zorundamıyım ?

  Yanıtla
 • 16/09/2017 tarihinde, saat 19:40
  Permalink

  Siyah kot giymek yasak mı acaba

  Yanıtla
 • 23/08/2017 tarihinde, saat 13:48
  Permalink

  Ben lise 2 ye geçtim meslek okulundayım iki kolumda dövme var sıkıntı olurmu sizce.. (yaptırdık artık kolumuzu kesecek halleri yok ya

  Yanıtla
 • 05/03/2017 tarihinde, saat 17:23
  Permalink

  Okul içinde baş açık,

  :) başörtüsünü yasaklamışlar demeki

  Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:31
   Permalink

   İslam ile yönetilen bir ülkede olmadığımız için normal bir olay diye düşünüyorum. Ek olarak; maddenin fıkralarında belirtildiği gibi Kuran öğretilen derslerde takabilme izni var.

   Yanıtla
   • 15/09/2018 tarihinde, saat 21:24
    Permalink

    İslam ile yonetilsinde Osmanlı gibi cokelim demi bi sen akıllısın yav

    Yanıtla
    • 27/12/2018 tarihinde, saat 14:28
     Permalink

     Atatürk aşığı olmak için İslam düşmanı mecburiyeti mi var evladım.

     Yanıtla
  • 11/11/2017 tarihinde, saat 17:54
   Permalink

   Esasen bu yasal yönetmeliğe göre okullarda farkettirilmeden türban yasaklanmış bu müjdeyi okuldaki sikik baskılardan bıkmış kardeşlerimize müjdelemek lazım

   Yanıtla
 • 03/01/2017 tarihinde, saat 07:18
  Permalink

  Merhaba,lise 1’e geçeceğim.Ve giresun Anadolu Lisesi’ne gitmek istiyorum.Acaba orada küpe takmak yasak mı ? Kulağımı deldirdim ve küpe takıyorum da.Bir an önce cevaplarsanız sevinirim.Birde göğsümde dövme taşıyorum ? Kalıcı dövmem var.Bu da sorun olur mu ?

  Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:32
   Permalink

   Hayır, küpe takmak veya dövme yaptırmak yasak değil sadece siyasi bir amaç taşıyan herhangi bir bandrolü üstünüze giyemezsiniz.

   Yanıtla
 • 11/12/2016 tarihinde, saat 18:43
  Permalink

  Kız öğrenciler saçlarını kazitabiliyor mu?

  Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:31
   Permalink

   Evet, kılık kıyafet yönetmeliğinde hiçbir şekilde saça karışılmaz.

   Yanıtla
 • 11/12/2016 tarihinde, saat 17:06
  Permalink

  Lise 2 VE 3 De Sakal Bırakmak Yasakmı ?

  Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:29
   Permalink

   Evet, erkek öğrencilerin sakal bırakmaları yasak ama kadınlar için hiçbirşey demiyor.

   Yanıtla
 • 24/10/2016 tarihinde, saat 09:04
  Permalink

  Okulda saç boyatmak yasak mı bunla ılgılı birşey var mı ? Sonlara doğru yürürlükten kaldırılmıştır diyor fakat ben birşey anlamadım :D Lise 2’ye gidiyorum ve saçımı gri rengine boyamak istiyorum

  Yanıtla
  • 14/05/2017 tarihinde, saat 13:37
   Permalink

   bende aynı sorunun cevabı içi geldim buralara 8.sınıfım bu gün boyatıcam nasipse sıkıntı çıkarsa 0 a vurdurucam

   Yanıtla
 • 19/10/2016 tarihinde, saat 12:59
  Permalink

  Mesleki egitim okullarinda sakal serbest mi degilmi cogu okulda serbest bizim okul degil diyor onlar musade ediyorlarmis sakal birakmalarina boyle birsey var mi yok mu?

  Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:33
   Permalink

   Hayır, devlete bağlı olan tüm okullarda bu durum yasaktır. BİMER aracılığı ile okulu bildirebilirsiniz.

   Yanıtla
 • 28/09/2016 tarihinde, saat 21:17
  Permalink

  Özel okullarda saç uzatmak yasakmı bilgisi olan varmı

  Yanıtla
  • 29/10/2016 tarihinde, saat 20:40
   Permalink

   Ben bilfende okuyorum kestiriceksin diyemiyorlar ama iki de bir kestir diyolar aq

   Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:35
   Permalink

   Hayır, yasak değil. Yönetmelikte saç uzatmak ile ilgili herhangi bir madde ve fıkra bulunmaz. Size kestirin demelerinin sebebi onların daha önceden bu acıyı çektiklerinden ve Türk geleneklerini bir sonraki nesile taşımak amacıyladır.

   Yanıtla
 • 27/09/2016 tarihinde, saat 17:42
  Permalink

  Gençler bizim okul resmen kendi kurallarını koymuş hergün istediğiniz yere şikayet edin bişey yapamazsınız diyor tüm öğrencilerde algı oluşturuldu ne isteseler yapıyoruz beden eğitimi dersinde bile beyaz üst siyah alt zorunlu oldu saçlar asker traşı olmadıkça hepsine kızıyorlar herkesin önünde bağırıyorlar günde 2 defa kontrol yapıyorlar 3 yıldır bu sürüyor benimde psikolojimi etkiledi eve gelince bunu düşünüyorum sadece kafayı yiyeceğim lütfen biri yardım etsin ne yapmalıyım ya

  Yanıtla
  • 13/10/2016 tarihinde, saat 20:26
   Permalink

   Bizdede boyle bıktım artik ustumuze hirka giysek bile elimizden aliyolar velin gelsin oma vericez diyolar disarda yagmur yagmasi usumemiz falan umurlarında degil

   Yanıtla
  • 15/08/2017 tarihinde, saat 20:36
   Permalink

   BİMER’e şikayet edin!

   Yanıtla
  • 10/09/2018 tarihinde, saat 17:45
   Permalink

   Ben de bilfene gidiyorum ve habire saçını kes diyorlar hatta müdür yardımcıs bir hafta içinde kestirmezsen seninle ayrı bir şekilde konuşçam diyor yani galiba disiplinden bahsediyor

   Yanıtla
 • 18/09/2016 tarihinde, saat 12:25
  Permalink

  Bizim okulumuzda üniforma zorunlulugu var ama 2016-2017 yonetmeligine baktim devlet okullarında ogrencilerin zorlanamayacagi yaziyor ne yapmamiz gerekir?

  Yanıtla
 • 11/09/2016 tarihinde, saat 05:40
  Permalink

  Acaba dövme yasakmı

  Yanıtla
 • 08/09/2016 tarihinde, saat 03:15
  Permalink

  Biz avcilar inonu ortaokulunda okuyoruz ve mudurumuz bize kesinlikle okul pantolonu yazak diyor dolayisiyla yaz kis etek giyiyoruz bizim rahatsiz oldugumuz nokta okulumuz 4 katli kiz erkek karisik oldugu icin merdivenlerden cikarken rahatsiz oluyoruz erkek ogrencilerde olabiliyor arkamizda sizden yardim istiyoruz okulumuzda pantolonda giyilmesini istiyoruz biz pantolon giyince hoca okula ve derse almiyor bu arada okudugum okul devlet okulu

  Yanıtla
 • 18/08/2016 tarihinde, saat 17:27
  Permalink

  Ben şunu sormak istiyorum. Yeni kapandım ve lise 1’e başlayacağım. Dinimin gerektiğine olabildiğince uygun giyinmek istiyorum. Okulda -altına okul üniformamı gitmek şartıyla- çok da uzun olmayacak ferace giymem konusunda bir bilginiz var mı acaba? Biran önce cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

  Yanıtla
  • 23/09/2016 tarihinde, saat 16:26
   Permalink

   bizim okul imamhatip , nerdeyse tüm kızlar feraceyle geliyor kimse de bişey demiyor

   Yanıtla
 • 26/05/2016 tarihinde, saat 09:24
  Permalink

  Sayın ilgili,
  Kıyafet yönetmeliğine göre sadece kulak deliği kapanmasın diye gösterişsiz küpe takan öğrenci disiplin kuruluna sevk edilip kınama cezası alır mı?
  Geri dönüşünüz ricası ile,
  Saygılar,
  Sevsen Avan

  Yanıtla
  • 24/10/2017 tarihinde, saat 17:52
   Permalink

   Kardeşim dilekçe yazmıyorsun :D

   Yanıtla
  • 10/12/2017 tarihinde, saat 12:00
   Permalink

   Ben okulun ilk günü küpe ile okula gitmiştim müdür yardimcisi yarın böyle gelirsen disipline gidersin dedi bende inadına diğer günde öyle gittim sonra biraz araştırdım ve küpeyi takmaya engel olacak hiç bir kuralın olmadigini gördüm bunu müdür yardımcısıyla paylastim adam yine de takmiyacaksn dedi bu konuyu babamla da konustum babam öğretmenlerine kötü olma dedi o zamandan beri okula girerken çıkarırım okuldan çıkarken takarım bu arada erkeğim amk yanlış anlama ?

   Yanıtla
 • 15/02/2016 tarihinde, saat 19:16
  Permalink

  Kızların saç kazıtması serbest mi

  Yanıtla
  • 20/10/2016 tarihinde, saat 19:18
   Permalink

   başka isteğniz varmı hanımefendi :D

   Yanıtla
 • 12/01/2016 tarihinde, saat 16:11
  Permalink

  erkek öğrencilerin saçlarının uzunluğu konusunda herhangi bir açıklama varmı veya saçın uzunmu kısamı olduğu neye göre belirlenir

  Yanıtla
  • 18/09/2016 tarihinde, saat 22:18
   Permalink

   Yok kardeşim sakın ezdirmeyin kendinizide ezdirirseniz üstelerler kuralları açın önlerine koyun ben öyle yapıyorum şahsen

   Yanıtla
   • 24/09/2016 tarihinde, saat 20:38
    Permalink

    kardeşim bizim okulda yasak uzun saç uzun saçlılara müdür tokat atıyor kanıt demişsinde bana ulaşa bilirmisin yasal yazıları bana ulaştırabilrmisin

    Yanıtla
    • 19/10/2017 tarihinde, saat 08:55
     Permalink

     Kim kime tokat atıyor hayırdır babanmı ananı adamlar acıklamıs ıste sac uzatmak yasak degıl dıyorlar ezdırmeyın kendızı kardesım kac yasına geldınız.

     Yanıtla
  • 23/09/2016 tarihinde, saat 16:29
   Permalink

   yasak deil aksini idda edenler yalancı.
   eski bakan izin vermişti şu an da herhangi bişey demedikleri için hala uzatabilirsin. tek kısıtlama temiz ve taranmış olması

   Yanıtla
 • 11/12/2015 tarihinde, saat 17:06
  Permalink

  Merhaba öncelikle bu yoruma cevap veren kişinin Meb’de yetkili bir kişi olmasını istiyorum çünkü sorunumu resmi kaynaklarla çözmek istiyorum.
  Bizim okulumuzda (özel okul) tek bir tip okul forması girmeye zorluyorlar ve ben bu okul kıyafetini belirli sağlık sorunlarım yüzünden giymek istemiyorum.okulumuz özel okul ve lise benim okula giderken şu anda giydiğim kıyafet üzerinde hiçbir şekilde siyasi dini vb yazılar veya hakret yazan şeyler falan bulunmuyor. Ben bu kıyafeti okula giderken giyebilir miyim? Birde bununla ilgili kanıt olarak belgemi nereden alabilirim şimdiden teşekkürler…

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir