Kırgızlar Devleti Özellikleri Hakkında Bilgi

KIRGIZLAR (840-1207)

Kırgızlar hakkında bilgi kısaca, Kırgızlar nerede kuruldu ne zaman

Kırgızlar, Asya Hun Devleti zamanında Baykal Gölü’nün batısında yaşıyorlardı. Önce Göktürklerin daha sonra Uygurların egemenliği altında yaşadılar. 840 yılında Uygur Devleti’ni yıkan Kırgızlar burada bir devlet kurdular.

1207 yılında Moğolların egemenliği altına girdiler. Ünlü “Manas Destanı” Kırgızlara aittir (Manas Destanı dünyanın en uzun destanıdır).

Cengiz Han’a itaat eden ilk Türk topluluğu­dur.

W
.2

Ötüken bölgesini Moğollara terk ederek Or­hun kültürünün ortadan kalkmasına neden olmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir