Kış uykusu nedir

Kış uykusu ne demek, kış uykusu nedir ne kadar sürer

Kış uykusu, sıcakkanlı hayvanların kış aylarındaki elverişsiz çevre koşullarına uyarlanabilmek için metabolizma etkinlikle­rini büyük ölçüde azaltması.

Geniş anlamıyla kış uykusu terimi bütün omurgalılarda kış aylarında görülen dinlen­me dönemi için kullanılırsa da balıklar, amfibyumlar ve sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanların kış aylarında vücut sıcaklıklarını neredeyse donma noktasına kadar düşür­mesi diyapoz olarak bilinir. Öte yandan vücut sıcaklığında büyük bir düşüş olmayan ve dinlenme durumundan görece daha ko­lay çıkabilen hayvanlar (örn. ayılar ve bazı öbür memeli türleri) gerçek kış uykusuna yatan hayvanlar arasında sayılmaz.

Gerçek kış uykusuna yatan bir hayvan kışın büyük bölümünü ölmüş izlenimi vere­cek ölçüde metabolizma etkinliğini azalta­rak geçirir. Vücut sıcaklığı 0°C’ye yakındır. Soluk alıp verme ve kalp atımı çok yavaşla­mıştır. Çevre sıcaklığı yükseldiğinde hayvan yavaş yavaş uyanır ve birkaç saat içinde normal etkinliklerini göstermeye başlar.

Memeliler arasında gerçek kış uykusu yalnız Chiroptera (yarasalar). Insectívora (böcekçiller) ve Rodentia (kemiriciler) ta­kımlarında görülür. Bu hayvanlar kış uyku­suna girmeden önce vücutlarına yağ depo­lar. uygun bir barınak arar ve kışlık yiyecek biriktirir (yalnız kemiriciler).

Kış uykusu yalnız çevre koşullarına değil, türe ve yapılan hazırlıkların yeterlilik duru­muna göre de önemli değişiklikler gösterir. Bazı türler kısa aralıklarla uyanıp beslen­dikten sonra yeniden uyku durumuna dön­mekte, bazı türler yeterli besin biriktireme- mişse uyanmadan kışı geçirebilmektedir.

Çok sıcak ve kurak bölgelerde yaşayan bazı hayvanlar da yaz aylarında aşırı sıcakların neden olduğu elverişsiz çevre koşullarından korunmak için birçok bakımdan kış uykusuna benzer bir dinlenme dönemine girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir