Kleptomani ne demektir

Psikoloji ile ilgilenenler bu haberimiz sizin için kleptomani hastalığı nedir, kleptomani nasıl tedavi edilir

Kleptomani, içten gelen ve sürekli yinele­nen bir itkiyle, değerine ya da kullanımına bakmaksızın eşya çalmaya yönelme eğilimidir. Yaygın bir biçimde mahkemede ileri sürüle­bilecek bir savunma gerekçesi olarak bilin­mesine ve bazen tutuklu hırsızlarca da öne sürülmesine karşın, gerçek kleptomani ol­dukça ender rastlanan bir ruhsal bozukluk­tur.

Bir kleptoman çaldığı eşyayı saklama, başkasına hediye etme ya da gizlice eski yerine koyma yoluna gidebilir. Ama bu eşyayı kullanması ya da satarak kazanç elde etmeye çalışması çok az görülen bir durum­dur. Kleptomanlar genellikle çaldıkları şey­leri satın alabilecek ekonomik güce sahip kişilerdir; eşyaya sahip olmaktan çok hırsız­lığın kendisinden zevk alırlar. Kleptomani itki denetimiyle ilgili bir hasta­lık olarak sınıflandırılır. Hastalığın kurbanı içinden gelen çalma yönündeki zorlamanın üstesinden gelemez ve buna karşı koymaya çalıştığında gittikçe artan bir gerginlik du­yar. Ancak itkiye boyun eğdiğinde rahatlar. Bazı durumlarda çalınan eşyanın kleptoman için cinsellikle ya da önem taşıyan başka bir konuyla ilgili simgesel bir anlamı olabilir. Ama hastalığın cinsellik yönü her zaman söz konusu olmaz.

Psikoterapi hastalığı yatıştırmada yararlı olabilir. Ama bir hırsızlık sırasında yakalan­madıkça ya da anlaşılma korkusuyla bağlan­tılı ruhsal çöküntü ya da bunaltı tedavisi için bir psikiyatra götürülmedikçe pek az klepto­man yardım ister.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir