Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır

Kulak Ölçümü,
Kulak İşitme Ölçümü Nasıl Yapılır
Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır

İŞİTMENİN ÖLÇÜMÜ AKUMETRİ

Kulağın işitme fonksiyonunun incelenmesi amacıyla yapılan, basit testleri içeren muayene yöntemlerine denir. Bunlar arasında insan sesiyle muayene ve diapozon deneyleri vardır.

İŞİTMENİN ÖLÇÜMÜ

İnsan sesiyle muayene : Fısıltı Testi

Diapozon Testleri :

Weber

Rinne

Gelle

Schwabach

Diapozon Testleri

Weber Testi 

Kranium kemikleri üzerine diapozon yerleştirilerek, kemik yolu iletiminin incelenmesi yöntemidir.

WEBER Nasıl Yapılır ? 

Diapozon titreştirildikten sonra ; başta orta hatta-genellikle glabella üzerine konur.Bu amaçla, diapozon vertex, çene veya dişler üzerine de konulabilir.Sonuçlar diapozon titreşiminin işitildiği yöne doğru ‘Weber ortada ,sağa veya sola lateralize ’ şeklinde belirtilir.

Rinne Testi 

Her iki kulakta ayrı ayrı olmak üzere kemik yolu ve hava yolu iletiminin karşılaştırılması esasına dayanır.


RİNNE, Nasıl Yapılır ? 

Titreşmekte olan diapozon mastoid çıkıntısına konur. Bu şekilde kemik yolu ile olan iletim ölçülür. Hastaya; daha fazla titreşimi hissetmediği zaman, bunu bildirmesi istenir. Mastoid çıkıntı üzerinde titreşim hissedilmediği anda, diapozon dış kulak yolunun 1 cm kadar önüne konur.Bu esnada hava yolu ile iletim ölçülmektedir. Hastanın diapozon sesini hava yolu ve kemik yolu ile kaç saniye süre ile işittiği takip edilir.

Normal İşitme 

Normal işiten bir kulakta hava yolu ile olan iletim, kemik yolu ile olan iletimin ortalama iki katıdır. Buna göre; normal işitmeye sahip olan bir kişinin, dış kulak yolundan diapozon sesini, mastoid üzerinde duyduğu süre kadar duyması gerekir. Buna Rinne Pozitif denir.

RİNNE, Kayıplara göre Sonuçları 

İletim Tipi İşitme Kaybı

İletim tipi işitme kayıplarında diapozon sesi dış kulak yolu üzerinde iken duyulamaz veya işitme süresi azalmış olur. Buna Rinne Negatif denir.


RİNNE, Kayıplara göre Sonuçları 

Sensonerineural Tip İşitme Kaybı

Sensonerineural kayıplarda hem hava yolu hemde kemik yolu ile olan işitme azaldığından Rinne testinde hava yolu/kemik yolu oranı bozulmamıştır – Rinne pozitiftir ancak işitme süresi kısalmıştır. Bu duruma Patolojik Rinne Pozitif denir.

Patolojik Rinne Pozitif

RİNNE, Kayıplara göre Sonuçları 

Total İşitme Kayıplarında
Şayet bir kulakta çok ileri derecede veya total işitme kaybı varsa mastoid üzerine konan diapozon titreşimi, kafatası kemiklerinin rezanatör etkisi ile iyi işiten diğer kulak tarafından algılanabilir. Bu durumda hasta yön tayin edemez ve sesi işittiğini ifade eder, ancak dış kulak yolu önüne konan diapozon titreşimini hissedemez. Sonuçta testi yapan hekim, hastada hava yolu ile iletim kaybı yanılgısına düşebilir. Bu duruma Yalancı Rinne Negatif denir. Böyle durumlarda iki kulak arası büyük işitme farklılığı şüphesinde sağlam kulak maskelenmelidir.

Yalancı Rinne Negatif

Diapozon Testleri

Gelle Testi 

Stapezin mobil veya fikse olup olmadığını ortaya koymak için yapılan bir testtir.


GELLE, Nasıl Yapılır ? 

Diapozon mastoid üzerine konulur ve bu esnada dış kulak yoluna pneumatik otoskop ile hava basıncı verildiğinde, stapes tabanı oval pencereye itileceği için diapozonun sesi normal kişilerde azalır veya kaybolur. Hava emilerek negatif basınç oluşturulduğunda, kişi sesi tekrar duyar.

Stapes fikse olduğu durumlarda, bu test sırasında değişme olmaz. Yani hava basıncı verildiğinde stapes oval pencereye doğru itilmeyeceğinden kişi sesi duymaya devam eder.

Diapozon Testleri 

Schwabach Testi :
Kemik yolu iletiminin normale göre azalıp azalmadığını incelemeye dayalı bir testtir.


SCHWABACH, Nasıl Yapılır ? 

Hastanın mastoid çıkıntısı üzerine diapozonun konulup kemik yolundan kaç saniye duyduğu tespit edilir ve normal işitmeye sahip kişinin kemik yolu işitme süresiyle karşılaştırılması esasına dayanan testtir.

SCHWABACH, Kayıplara göre Sonuçları
Sensorineural işitme kayıplarında hastanın kemik yolu ile iletimi düşer ve diapozon titreşimini işitme süresi azalır yani Schwabach azalmıştır denir.


Saf Ses Odyometri 

Saf ton sesler vererek; işitme eşiğini saptamaya yarayan subjektif bir yöntemdir. Elde edilen eğriye odyogram denir. Odyogramlar hava yolu ve kemik yolu ayrı ayrı ölçülerek elde edilir. Ses Hz birimine göre apsiste, işitme eşiği veya şiddeti ise ordinat düzleminde dB olarak gösterilir.
————————————————————————————————————————————————————-

Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır Kulak Ölçümü, Kulak İşitme Ölçümü Nasıl Yapılır Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır İŞİTMENİN ÖLÇÜMÜ AKUMETRİ Kulağın işitme fonksiyonunun incelenmesi amacıyla yapılan,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir