Kültür ve Uygarlığın Tanımı ve Aralarındaki İlişki

Bu yazımızda, Kültür ve Uygarlığın Tanımı ve Aralarındaki İlişki Kısaca bu konuda sizlere bilgiler vereceğiz.

uygarlık ile ilgili görsel sonucu

Dünyanın Doğusundan Batısına bir göz gezdirdiğimizde, her coğrafyada yaşamakta olan insanların yaşam anlayışlarının birbirinden çok farklı olduğunu görmekteyiz. Bu farklılık, onların uzun yıllar boyunca biriktirdikleri her türlü ahlaki, sosyal, dini değerlerden gelmektedir.

Kültür, insanların sahip olduğu duygu ve düşüncelerin maddelere dökülmüş hali sonucu ortaya çıkan şey olarak söylenebilir. Yani örneğin bizlerin içerisindeki iman duygusu, bizlerin hayatının her alanına yansımış ve çevremize Cami gibi binalar inşa etmişizdir.

Uygarlık ise, bir toplumun, uzun yıllar boyunca ortaya çıkarmış olduğu değerler bütünü, anlayış türü olarak nitelendirilebilir. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz.

Örneğin Batı uygarlığında, insan hastalıklarının çözümü için fiziksel müdahale olması gerektiği düşünülür. Doktor, sorunlu olan yeri hemen tespit eder ve burada işe yarayacak olan bir ilacı hastaya vererek ona müdahale eder.

Çin uygarlığına baktığımızda ise, bazı anlayışlarda insanı hasta eden şeyin, onun ruhunda oluşan bazı dengesizlikler olduğu düşünülür. Bu sebepten dolayı bu kişinin ruhundaki bu aksaklığın giderilmesinin, hastalığını da gidereceğine inanılır.

Bu iki uygarlık arasındaki anlayış farklı, onların uzun yıllardan beri süregelmiş olan çeşitli kültürel, ahlaki anlayışlarından ve değerlerinden gelmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir