Kuraklık nedir kuraklık çeşitleri nelerdir

Kuraklık ve çeşitleri

Kuraklık, herhangi bir bölgenin, uzunca bir süre yeterince ya da hiç yağış almaması. Kuraklık, hidrolojik çevrimde önemli dengesizliklere ve bunun sonucunda da su kıtlığına, ürünlerde zarara, akarsularda akı­mın azalmasına ve yeraltı suyu ile toprak neminin tükenmesine yol açar. Buharlaşma ve terleme (toprakta hareket halinde bulunan suyun bitkiler aracılığıyla havaya verilmesi) süreçleri uzun bir dönem boyun­ca yağıştan fazla olduğunda kuraklık görü­lür. Kuraklık, tarım için en önemli fiziksel tehlikeyi oluşturur. Yağmur yağdırmak için bulut oluşturmak gibi kuraklığı denetim altına almaya yönelik birçok çalışma yapıl­makla birlikte bu deneyler henüz sınırlı bir başarı kazanmaktan öteye gidememiştir. Kuraklık nedir, kuraklık çeşitleri nelerdir, kuraklığın sebepleri. Başlıca dört tür kuraklık vardır:

kuraklik

1)      En kuru iklimlerin temel özelliği olan sürekli kuraklık; buralarda kuraklığa uyum sağlamış seyrek bir bitki örtüsü görülür ve sürekli sulama yapmadan ürün yetiştirmek olanaksızdır.

2)     Yılın yağmurlu ve kurak mevsimlerinin sınırlarının belirgin olduğu iklimlerdeki mevsimlik kuraklık; buralarda başanlı bir biçimde tarım yapmak için, ürünler yağmur mevsiminde büyüyecek biçimde ekim yapılır.

3)     Beklenmedik biçimde aşırı derecede az yağmur düşmesi sonucunda onaya çıkan kestirilemeyen kuraklık; hemen her yerde görülebilen bu duruma en çok nemli ve yanrıemli iklimlerde rastlanır. Genellikle kısa ve düzensiz olan bu kuraklık tipi çoğunlukla görece sınırlı bir böigede etkili olur.

4)     Bunların yanı sıra görülemeyen kurak­lıktan da söz edilebilir; yazın sıcaklığın yükselmesi yüksek oranlarda buharlaşma ve terlemeye neden olabilir ve düzenli sağa­naklar bile kaybedilen su miktarını karşıla­maya yetmeyebilir. Sonuçta belirli bir sınıra kadar düşen su yetersizliği ürün veriminin azalmasına neden olur.

One thought on “Kuraklık nedir kuraklık çeşitleri nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir