Kürşad Ayaklanması İle İlgili Bilgiler

Kürşad Ayaklanması İle İlgili Bilgiler Kısa Özet Hakkında , Elamlılar Hakkında Kısa Bilgiler Kısa Özet , Elamlılar Hakkında Kısa Bilgiler Kısa Özet İle İlgili Bilgiler

Teoman Yabgu’nun Kuzey Asya’da Büyük Türk Hakanlığı’nı kurduğu yıldan, Milattan önce 220 yılından, 854 yıl geçmişti Milad’ın 634 yılında Büyük Türk Hakanlığı, mühim bir kriz devresine girmişti Bu çağda, Büyük Türk Hakanlığı’nın başında Göktürk hanedanı bulunuyordu Türklerin en büyük ve an’anevi düşmanı, Çin İmparatorluğu idi

Göktürk hanedanından gelen 10 Büyük Türk Hakanı Çuluk Kağan Çinliler , bir Çin prensesi olan eşi İçing Hatun eliyle zehirletmişlerdi 621 de zehirlenerek ölen Çuluk Kağan’ın yerine kardeşi Kara Kağan geçti ve İçing Hatun’la, yani dul yengesiyle evlendi Kara Kağan, zayıf bir şahsiyetti Çinli eşinin entrikalarıyla büsbütün yanlış hareketler yapmaya başladı üst üste gelen soğuklar ve kıtlık yılları da Türk illerinde büyük zararlar meydana getirdi Bu durumdan faydalanan Çinliler, kuzeye, Türk ülkelerine büyük bir ordu gönderdiler Kara Kağan yenildi 100000 Türkle beraber Çinlilere esir oldu 4 yıl Çin’de yaşadı Kederinden öldü

Çinliler, Kara Kağan’ın yerine Doğu Göktürk prenslerinden Sirba Kağan’ı Türk imparatoru ilan ettiler Sirba Kağan, bir kukladan ibaretti Hayatı 9 yüzyıla yaklaşan Türk devletinin, Çin’e tabi olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı Yüzyıllarca Çin’in ve bütün Asya’nın efendisi olan Türkler , bu utandırıcı boyunduruktan silkinmek için fırsat gözlüyor , kendilerine bir lider arıyorlardı Bu lider , ortaya çıkmakta gecikmedi Bu kahraman, Çuluk Kağan’ın küçük oğlu, İçing Hatun’un üvey oğlu ve Kara Kağan’ın yeğeni, genç bir Türk imparatorluk prensiydi Adı Kür Şad’dı 40 kişilik bir ihtilal komitesi kuruldu ve Kür Şad’ı, çeşitli meziyetlerinden ötürü komitenin başbuğu seçti Çinliler’i Türk yurdundan kovmak ve Çin’de esir yaşayan Türkleri kurtarmayı amaç edinen bu ihtilal komitesi başarı kazanırsa, Kür Şad hakan olmayacak ve siyasetten çekilecekti Zira ihtilal tamamen milli bir gaye ile yapıldığından, hiç bir Türk’ün gönlüne şüphe düşmemesi lazımdı Kür Şad’ın imparator olmak gayesiyle başa geçtiği söylenmemeliydi Nitekim önce komite üyelerinden birkaçı, Kür Şad’m müstakbel hakan olarak ilan edilmesini teklif etmiş, fakat bu teklif, Kür Şad tarafından kesinlikle reddedilmişti Bunun üzerine, ihtilal başarıya ulaşırsa, Kür Şad’ın ağabeyinin oğlu, yani yeğeninin hakan yapılması kararlaştırıldı

Bu sıralarda Çin’de 18 imparatorluk hanedanı olan Tanglar’dan 2 imparator Li Şih-min hüküm sürüyordu Li Şih-min 40 yaşında ve 13 yıldan beri tahtta idi Çin, 50 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık devletiydi Kuzey Çin’de boyunduruk altında yaşayan yüz binlerce Türk, her an yok edilmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı

Türk ihtilal komitesinin planı şöyleydi : İmparator Li Şih-min esir edilecek, Türk illerine kaçırılacak, sonra Çin sarayında esir bulunan Türk ileri gelenleri ve Çin boyunduruğundaki Türk topraklan ile değiştirilecekti İhtilal başarıya ulaşır ulaşmaz, yani Çin İmparatoru ele geçirilir geçirilmez, bütün Türkler ayaklanacaklar, rastladıkları Çinli’yi öldürüp istiklal kazanacaklardı

Çin İmparatoru’nun her gece kılık değiştirerek başkenti Çangan şehrinde dolaştığı, Türkler tarafından haber alınmıştı Bir sokak baskınıyla İmparator’un esir edilmesi, oldukça kolaydı Ancak bu işin yapılması kararlaştırılan gece, aksi bir tesadüfle, büyük bir fırtına patlak verdi İmparator sarayından çıkmadı Kür Şad, gecikilirse ihtilalin duyulacağından ve Türklerin kılıçtan geçirilmesinden korktu Akıl almaz bir cesaretle, imparatorluk sarayını basıp İmparator’u silah kuvvetiyle ele geçirmek kararını verdi Arkadaşlarının, Çinliler’le kıyas kabul etmez derecede iyi silah kullanmalarına güveniyordu

Gerçekten o gece 40 Türk asilzadesi, Çin imparatorluk sarayını bastı Pek kanlı bir vuruşma oldu Yüzlerce Çinli muhafız, 40 Türkün keskin nişancılığı ve vuruş mahareti karşısında can verdi Türk okları ve kılıçlan, yıldırımlar gibi yağıyor ve değdiği yerden sütunlar halinde kan boşanıyordu Ancak Çin İmparatoru’nun hassa kuvvetleri, yerden mantar bitercesine çoğalıyor , bir ölü muhafızın yerini on kişi alıyordu Öyle bir an geldi ki, Kür Şad, İmparator’un ele geçirilmesine imkan olmadığını anladı Sarayı terk etmek emrini verdi Ancak yaya olarak kaçmaya kalkışmak delilikti Mutlaka binecek at bulmak icap ediyordu Sarayı basan Türkler , sokaklarda göze çarpmamak için atsız gelmişlerdi Tek yol, sarayın has ahırını basıp at ele geçirmekti Öyle yapıldı İmparatorun has ahırına giren Kür Şad ve 39 arkadaşı, seyisleri öldürdüler Buldukları atlara atladılar Bütün muhafız duvarlarını parçalayarak saraydan çıkıp gittiler Şehir surlarının bir kapısını zorlayıp Çin başkentinden de çıktılar Ancak arkalarından bütün bir Çin ordusu geliyordu Vey ırmağı kıyısına gelince, amansız takip, korkunç bir vuruşma ha!ini aldı Irmağa varan Kür Şad ve 39 yoldaşı, suyu geçemeden çinli1er tarafından durduruldular Birkaç yüz Çin askeri, Türk oklarıyla vurulup düştü Fakat 40 Türk ‘te artık değil dövüşecek, yay çekip kılıç savuracak takat kalmamıştı Göz yaşartıcı, pek haşmetli bir kahramanlık sahnesi içinde, güneşin ışınları karanlığın perdesini yırtmaya başladığı anlarda Kür Şad ve 39 arkadaşı, canlarını mümkün olduğu kadar pahalıya satmak için, son gayretlerini harcadılar Her dakika bir Türk, Vey ırmağının san topraklar üzerine seriliyordu Bir an için çevresine bakmak fırsatı bulan ve vücudunda düşman silahı değmemiş yer kalmayan Kür Şad, kendisinden başka kılıç sallayan kimse göremedi Arkadaşlarının hepsi ö1müştü Son kılıcını savurdu Şanlı atalarını, Teoman’ı, Oğuz Han’ı, Bumin ve İstemi Kağanlar’ı hatırına getirdi Gözlerini yumdu ve 39 arkadaşının vefalı göğüslerine doğru düştü

İhtilal başarılamadı diye Çin boyunduruğundaki Türkler sinmedi Bütün Türk illerinde, hiç bir kuvvet tarafından karşı konulmasına imkan olmayan bir İstiklal rüzgarı esti 639 yılının karanlık ve fırtınalı bir gecesinde 40 Türkün hayalden dahi geçirilemeyen baskını,Çinlileri kalplerinin derinliklerine kadar titrettiTürkler, Kür-Şad ‘ın kardeşleri ve yeğenleri , pek şanlı Göktürk hanedanından yeni başbuğlar buldularİstiklal ülküsü, yeniden taşarak, bütün Çini basmak, yine Asya ‘nın efendisi olmak derecesinde coştu

Kürşad Ayaklanması Hakkında Bilgi,Kürşad Ayaklanması ,
Kürşad Ayaklanması nasıl olmuştur,Kürşad Ayaklanmasının sebepleri,
Kürşad Ayaklanması ,Kürşad Ayaklanması nedir,

 

Kürşad Ayaklanması İle İlgili Bilgiler Kısa Özet Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

One thought on “Kürşad Ayaklanması İle İlgili Bilgiler

  • 17/12/2015 tarihinde, saat 21:20
    Permalink

    Daha kısasını bulamdınızmı

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir