Kurtboğazı Barajı Nerede

Kurtboğazı Barajı Nerede

Kurtboğazı Barajı, Ankara’dan 50 km uzaklıkta, Kurtboğazı Deresi üzerinde ku­rulu toprak dolgu baraj. Asıl amacı Anka­ra’ya içme suyu sağlamak olmasına karşın Mürtet Ovasının sulanmasında da kul­lanılmaktadır. Yapımına 1963’te başlanan baraj 1967’de işletmeye açıldı.

Baraj ekseni, Neojen Bölümden (y. 26-2,5 milyon yıl önce) kalan büyük bir andezit kütlesinin içinden geçen dar bir vadi üzerin­de yer alır. Vadinin tabanı, çok geçirgen kum ve çakıllardan oluşan, en çok 20 m derinliğindeki alüvyonla kaplıdır. Andezit oldukça kırıklı olmasına karşın yamaçlarda ve temelde sağlamdır ve baraj çevresinde aynşmış olarak görülür. Dolusavak sol ya­maçta sağlam bir zemin üzerinde yer alır. Sağ yamacın bir bölümü ve ilerisindeki bölgeler, Pleyistosen Bölümden (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) kalan kumlu ve killi millerden oluşan kalın bir çökelle kaplı­dır.

Barajın temelden yüksekliği 53,6 m, kret uzunluğu 332 m, kret genişliği 10 m ve toplam dolgu hacmi 834.000 m3‘tür. Su toplama alanı 300 km2, su depolama hacmi 101,5 milyon m3 ve göl alanı, 5,50 km2‘dir. Kapaksız ve serbest düşümlü dolusavağı saniyede 292 m3 su boşaltabilme kapasitesi­ne sahiptir. Dairesel kesitli betonarme derivasyon tüneli 339,74 m uzunluğunda ve 4 m çapındadır. Kurtboğazı Barajı Hakkında Bilgi Verdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir