Kutbeddin Aybeg Hayatı

Kutbeddin Aybeg Kimdir, Kutbeddin Aybeg Hayatı Biyografi

Türk devlet adamı. Delhi Memlûk Devleti’nin kurucusudur.

Kutbeddin Aybeg’in (Aybek) doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. Lahor’da öldü. Küçük yaşta köle olarak, kendisini satın alan Nişabur Kadısı Fahreddin Abdülaziz Kûfi’nin yanında yetişti. Dini eğitim gör­dü, usta bir süvari ve okçu olarak tanındı. Daha sonra, ordusunun büyük komutanlarını Türk kölelerin ara­sından seçen Gûr (Gazne) Hükümdarı Muizeddin

Muhammed Gûri tarafından satın alındı. Kısa zaman­da yükselerek önemli görevler üstlendi. 1184’te, Harezmşahlar’la yapılan savaşlarda ve Hindistan sefe­rinde gösterdiği yararlılıklardan ötürü Kohram sipeh- sâlârlığına (ordu komutanlığına) getirildi

Çok geniş bir alana yayılan devletin yönetim sorunlarıyla yakından ilgilenebilmek için Gazne’de oturmak zorunda olan Muizeddin Muhammed Gû­ri, Hindistan’daki topraklarının yönetimini Kutbed­din Aybeg’e bıraktı. 1184-1206 arasında, Racputlar’m direnişini kıran Kutbeddin Aybeg, Delhi’den Kalincar ve Gucarat’a, Lahnauti’den Lahor’a kadar bütün Kuzey Hindistan’ı egemenliği altına aldıvDelhi’yi de merkez edindi.

Muizeddin Muhammed Gûri, 1206’da bir Hintli tarafından öldürülünce, askerleriyle birlikte Lahor’a giden Kutbeddin Aybeg, Delhi Memlûk Devleti’nin ilk hükümdarı olarak tahta çıktı. Firuzkûh’ta hüküm süren Gıyaseddin Mahmud Gûri, Kutbeddin Aybeg’e sultan unvanını verdi ve saltanat alameti olarak da bir çadır gönderdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir