Kutbeddin Muhammed Kimdir

Kutbeddin Muhammed Kimdir, Kutbeddin Muhammed Hayatı Biyografi

Selçuklu devlet adamı. Harezmşahlar egemenliğinin kurucusudur.

Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. Harezm’de öldü. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’m Harezm komutanı olan Anuştigin’in büyük oğludur. Merv’de iyi bir öğrenim gördü. Melikşah’m 1092’de ölümü üzerine oğullan arasında baş gösteren taht kavgasında

Berkyaruk’a yardım etti ve onun tahtı ele geçirmesin­den sonra 1098’de Harezm valiliğine atandı. Sultan Sencer döneminde (1118-1157) de yerini korudu. İyi bir yönetici ve siyaset adamı olarak, 30 yıl süren yönetimi sırasında adil bir yönetim kurdu. Halkı hoşnut etti, din ve bilim adamlarını korudu. Sultan Sencer’e karşı hep bağlı ve dürüst kalmakla birlikte, Harezm’deki konumunu sürekli sağlamlaştırdı. Yıllık vergi ve hediyelerini düzenli verip ziyaretlerini aksat­mayan Kutbeddin Muhammed, yörede büyük say­gınlık kazandı. Bağımsız bir hükümdar olmamakla birlikte, soyunun gelecekteki durumunu güçlendire­cek sağlam bir temel oluşturdu. Selçuklular’a bağımlı ülkelerle ticari ilişkileri geliştirerek ülke gelirini artır­ması sonucu Harezm büyük gelişme gösterdi. Genel­likle rahat ve olaysız geçen yönetimi sırasında Harezm’i bir kez Kıpçaklar’a karşı savundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir