LAUTARO Hayatı

LAUTARO Kimdir, LAUTARO Hayatı ve Biyografi

(1535-1557)

Şilili Kızılderili önder. Şili’yi istila eden Ispanyollar’a karşı Aracua Ayaklanmasını yönetmiş ve ulusal bağımsızlığın simgesi olmuştur.

Şili’nin güneyinde yaşayan Kızılderili Aracua kabilesindendir. İspanyollar’ın Şili’yi istilaya başla­dıkları yıl doğan Lautaro, çocuk yaşta Ispanyollar’a tutsak düştü. İstilayı yöneten Pedro de Valdivia’nm ahırlarında seyis olarak çalıştı. Valdivia’mn 1550’de Aracua topraklarını ele geçirmek üzere güneye doğru harekete geçmesi ve Aracualar’ın ayaklanması üzeri­ne, 1553’te kaçtı ve ayaklanmaya katıldı. Kısa zaman­da ayaklanmacıların önderi durumuna geldi ve kabile­lerin birliğini sağlayarak savaşın yönetimini üstlendi.

İspanyollar’ın savaş donanımlarını ve savaş yön­temlerini bilmesi, onlara karşı yapılan saldırıları

başarıyla yönlendirmesini sağladı. Gizli hendek kaz­ma, kazıklarla düşmanın çevresini sarma ve sürekli saldırılarla yıpratma gibi yöntemlerle güçlü İspanyol süvarilerini yenilgiye uğrattı. Başarılı askeri taktikle­riyle teknik ve bilgi bakımından üstün olan Ispanyol- lar’ı geriletti ve bölgedeki en önemli kent olan Concepcion yakınlarındaki Tucapel Kalesi’ni ele ge­çirdi. 1554 başında kaleyi geri almaya gelenleri tuzağa düşürdü ve yok etti. Aynı tarihte eski sahibi Valdivia’ yı yakaladı ve öldürdü.

Valdivia’mn yerine valiliğe atanan Francisco de Villagra’yı iki ay sonra Marigüenu’da yendi. İspan­yollar Concepcion kentini terkederek kuzeye, kolo­ninin başkenti Santiago’ya doğru çekilmeye başladı­lar. Aracualar, açlığın ve tifüs salgınının etkisiyle İspanyollar’ı izleyemediler. Lautaro 1556’da yeni güçler toplayarak, Santiago’ya doğru harekete geçti. İspanyollar’dan ele geçirdikleri silahları ve atları kullanmayı öğrenen Aracualar, kuzeye doğru ilerledi­ler. Ancak İspanyollar kendilerine bağlı Kızılderililer’ in de yardımıyla Lautaro’yu, Concepcion ve Santia­go arasında bulunan Maule Irmağı yakınlarında dur­durdular. Lautaro buna karşın Matuquito Irmağı’na dek ilerlemeyi sürdürdü. Ancak askerleriyle birlikte kamp kurduğu bu yerde İspanyollar’ın saldırısına uğradı. 1557’de Peteroa Savaşı’nda ümitsiz bir diren­meden sonra yenildi ve öldürüldü. Öldüğünde 22 yaşında olan Lautaro’nun kesik başı Santiago’da teşhir edildi. Bu yenilgiden sonra, İspanyollar terk ettikleri bu bölgeye geri dönmeye başladılar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir