Lazare Carnot Kimdir

Lazare Carnot Kimdir,Lazare Carnot Hayatı ve Biyografi

(1753-1823)

Fransız asker ve devlet adamı. 9 Thermidor Darbesi’ne katılmış, Direktuvar Döneminde önemli görevler yapmıştır.

Lazare Nicolas Marguerite Carnot, 13 Mayıs 1753’de Fransa’da Bourgogne bölgesinde Nolay’da doğdu, 2 Ağustos 1823’de bugün DAC sınırları içinde yer alan Magdeburg’da öldü. Babası hem avukatlık hem de yörenin noterliğin yapıyordu. College d’Au- tun’da okudu. Paris’te topçuluk ve mühendislik alanında eğitim gördükten sonra, 1771’de Ecole de Mezieres’e girdi. Okulu bitirdikten sonra teğmen olarak orduya katıldı. Çeşitli edebi topluluklarda yer aldı. Askeri mühendis Sebastian Le Prestre de Vau- ban’a yazdığı “Eloge de Vauban” adlı methiyesiyle tanındı. 1787’de yöneticiliğini Robespierre’in yaptığı Arras Akademisi’ne üye seçildi.

1789 Fransız Devriminden iki yıl sonra Pas-de- Calais’den Yasama Meclisi’ne seçildi. Eylül 1792’de Konvansiyon Meclisi’nde Pasde-Calais temsilcisi ol­du ve İspanya’dan gelecek olası bir saldırıya karşı orduyu örgütlemek için Bayonne’a gönderildi. Ocak 1793’ten sonra Paris’te bulunmadığı için Kral XVI. Louis’nin yargılanmasında bulunmadı ancak karara katılarak kralın idamı için oy kullandı.

Savaş Komitesi üyesi olarak Genel Savunma Komitesi’ne atandı. Bu görevdeyken çeşitli raporlar hazırladı. Bunlardan biri sonucunda Meclis, 82 millet­vekilini geniş yetkilerle taşra illerine yollamış, Fransız Devrimi bakımından şüpheli görülen kişilere karşı önlem almakla görevlendirmişti. Carnot da bu dö­nemde Nord ve Pas-de-Calais’ye gönderildi. Mart 1793’de Kuzey Ordusu’nun başına getirildi, askeri harekâtlarda, ve komuta etmedeki başarısıyla dikkati çekti. Ordunun yeniden örgütlenmesini ve birliğini sağladı. İngiltere, Hollanda, Avusturya, Prusya, İspan­ya, Sardunya, Portekiz ve Napoli Krallığı’nın oluşturduğu I. Koalisyon’un Furnes saldırısını erlerle birlikte savaşarak püskürttü.

Üçüncü Cumhuriyet Carnot’nun anısını güçlen­dirdi ve onu “Zaferin Hazırlayıcısı” olarak niteledi. 10 Haziran 1899’da, torunu Sadi-Carnot küllerini Paris’teki Pantheon’a koydurttu.

  • Eserleri (başlıca): Essai Sur les Machines en General, 1783, (“Makineler Üzerine Deneme”); Geometrie de Position, 1803, (“Durum Geometrisi”); Memoire au roi en juillet 1814, 1814, (“Krala Temmuz 1814 Bildirisi”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir