>LİSELERDE SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

>

Birkaç Genel İlke
Başarınızın tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara; ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılmıştır. Başarınız bir bütün olarak dikkate alınır ve sınıf geçmeniz, bir sınıfta aldığınız bütün derslerden başarılı olmanıza ya da yılsonu başarı ortalamanıza göre belirlenir.
Başarınızın belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki becerilerinizin de ölçülmesine ağırlık verilir. Başarınız çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir. Her ölçme sonucu, gelişiminiz için…

değerlendirilir.

Liselerde Hangi Tür Programlar Uygulanır?

Orta öğretim kurumları;
a) Yüksek öğretime hazırlayan
b) Hem mesleğe, hem yüksek öğretime hazırlayan
c) Hayata ve iş alanlarına hazırlayan programlar uygular.

Öğretim programları, sizin ilgi, istek ve yetenekleriniz yönünde, bireysel farklılıklarınıza ve yöneleceğiniz alan veya dalın özelliklerine uygun ortak dersler, alan/dal dersleri ile seçmeli derslerden oluşur. Ortak dersler ile alan/dal dersleri ve seçmeli derslerin her birinin haftalık ders saatleri, hangi sınıf ve yıllarda okutulacağı kurul kararına bağlı olarak belirlenir.

“Ortak Ders” Nedir?
Ortak dersler, tüm lise türlerinde öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir.

“Alan/Dal Dersi” Nedir?

Alan/dal dersleri sizi, hedeflediğiniz yüksek öğrenim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve size bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

“Seçmeli Ders” Nedir?
Seçmeli dersler, sizin yöneldiğiniz alan veya dalda gelişmenize ya da ilgi ve istekleriniz doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemenize, kişisel yeteneklerinizi geliştirmenize imkân sağlayan derslerdir.

Alanlarınız Nasıl Belirlenir ve Alan Seçimini Nasıl Yapabilirsiniz?
Okul türlerine göre öğretim programlarında yer alacak alan veya dallar ile bu alan ya da dalların hangi sınıflarda seçileceği ve alanlara kaynaklık eden dersler, okulunuzun haftalık ders çizelgelerinde belirtilmektedir.

İlköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak sizin ve velinizin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcınız, sınıf rehber öğretmeniniz ve rehber öğretmeniniz tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumunuza göre uygun alanlara yönlendirilirsiniz. Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslere ait yılsonu notlarınız ya da yılsonu notlarınızın ağırlıklı ortalaması dikkate alınır.

Eğer;

1) Alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olduysanız istediğiniz alana,
2) Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersiniz bulunup bu derslere ait yılsonu notlarınızın ağırlıklı ortalaması en az 2.50 ise o alana,

Yukarıdaki iki şartı da taşıyan bir başarı yakalayamadıysanız, alana kaynaklık eden derslerin yılsonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilirsiniz.

Alan seçimini, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen süre içinde yapabilirsiniz. Zorunlu hallerde bu tarihten sonra da alan seçimi yapma imkânınız vardır.
Alanınızı seçtikten sonra, alana geçiş şartlarını taşımanız kaydıyla ders yılı başından itibaren bir ay içinde alanınızı değiştirebilirsiniz. 10. sınıf sonunda bir üst sınıfa geçebilecek öğrenciyseniz, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde not şartı aranmaksızın alanınızı değiştirebilirsiniz. Ancak alanınızı değiştirdiğinizde, yöneldiğiniz yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavlarına alınırsınız. Yeni alanınızda okutulmayan sorumlu olduğunuz alan derslerinden muaf olursunuz. Ancak sorumlu olduğunuz seçmeli derslerin sorumluluğu alanınızı değiştirseniz bile devam eder.

Okulda alan açılamaması veya bir alana yönelen öğrenci sayısının 8’den az olması durumunda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce önlem alınarak kaydınız okulunuzda kalmak koşuluyla alan açılan diğer bir okulda öğrenim görmenize imkân tanınır.
Nakil yoluyla yeni bir okula geçmenize rağmen yeni okulunuzda alanınıza ait bir sınıf yok ise velinizin ve sizin isteğiniz de dikkate alınarak başarınıza, ilgi ve yeteneğinize uygun okulda açılmış diğer bir alana yönlendirilirsiniz.

One thought on “>LİSELERDE SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

  • 06/09/2012 tarihinde, saat 20:26
    Permalink

    ben 11. sınıfta okuyorum 5 zayıfım vardı 3 tanesini verdim 2 tane kaldı geçermiyim birde zayıflarımdan biri sıfır

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir