Liselerde Sözlü Notu Kalktı mı

Lise ve ortaöğretimde sözlü notu uygulamasına devam edilecek mi?

MEB Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde 7 Eylül 2013 tarihinde devamsızlık ve sınıf geçme ile ilgili yeni düzenlemelere gitmiştir.

Bu düzenlemeyle birlikte akıllarda soru işareti bırakan bir konuda  2016 2017 eğitim öğretim yılında sözlü sınav uygulamasının devam edip etmeyeceğidir.

2016 2017  eğitim öğretim yılının başlamasıyla son bulan  MEB sınıf geçme ve sınav yönetmeliği’nin öğrenci başarısının tanımı 17. madde şu ifadeyle yer alıyordu ; 

“öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.”

7 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe konulan MEB Ortaöğretim kurumları Yönetmeliğinde ise öğrenci başarısı şu şekilde ifade ediliyor ;

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

  ” Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.

e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.”

Eski MEB sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin 21.maddesi “Sözlü Sınavlar”  7 Eylül 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer almıyor.

Eski MEB sınıf geçme ve sınav yönetmeliğindeki  ” Sözlü Sınavlar ” maddesi ;

Sözlü Sınavlar

Madde 21 — (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

Değişikliği ayırt edebilmeniz için eski ve yeni kanun maddelerini kullandım. Eski MEB sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde Sözlü Sınav ibaresi mevcut ken  7 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe sokulan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Sözlü Sınav ibaresi yerine “Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.”açıklaması gelmiştir.

Yeni eğitim-öğretim döneminde sözlü notu esas alınacak mı?

Yönetmeliği incelediğimizde  MEB “Sözlü Sınavlar” maddesini tamamen kaldırmıştır.Böylelikle “Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi”  artık uygulanmayacaktır.

Sözlü sınav uygulaması yerine  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43.maddesinin d bendinde 

    Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.” ibaresi getirilerek  öğrencinin performansı dahilinde adı sözlü notu olmadan öğretmenin bir kanaat notu verebileceği ortaya konulmuştur.Böylece eskiden derste soru sorup verilen sözlü notu yerine öğrencinin ders içi performansına bakılarak verilen ders ve etkinliklere katılım notu gelmiştir.

3 thoughts on “Liselerde Sözlü Notu Kalktı mı

 • 11/05/2017 tarihinde, saat 10:36
  Permalink

  Merhaba ben 11.sınıfa gidiyorum hocaya sözlü notu kalktı dedikçe dahada sözlü yapıyor ismi B**cu s**** bu hocaya ne yapabiliriz teşekkürler

  Yanıtla
 • 10/01/2016 tarihinde, saat 22:40
  Permalink

  Ben 10 .sınıfa gidiyorum . bagzı derslerden 1bagzilarin dan 2 sozlu notu veriliyormus.1 sozlu notu verilenler hangisi ?

  Yanıtla
  • 11/01/2017 tarihinde, saat 16:50
   Permalink

   Hepsinden en az iki veriliyor bir verilmez

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir