Louis-Hippolyte Lafontaine Hayatı

Louis-Hippolyte Lafontaine Kimdir, Louis-Hippolyte Lafontaine Hayatı Biyografi

Kanadalı devlet adamı. Birleşik bir parlamentoya dayalı ilk hükümetin kurulmasında önemli rol oynamıştır.

4 Ekim 1807’de Quebec’de Boucherville’de doğ­du, 26 Şubat 1864’de Montreal’de öldü. Fransız asıllı bir ailenin oğluydu. 1830’da Halk Partisi’nden Aşağı Kanada Yasama Meclisi’ne milletvekili seçilerek siyasi yaşamına başladı. Ülkedeki İngiliz egemenliğine kar­şı, Kanada’da yaşayan Fransız çoğunluğun çıkarlarını savunduğu bu görevini 1837’de değin sürdürdü. Louis Papineau önderliğindeki Fransız asıllı Kanadalılar’ın 1837’de koloni yönetimine karşı başlattıkları ayaklan­maya katılmamakla birlikte 1838’de tutuklandı; daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Ayaklanmanın başa­rısızlığa uğramasından sonra Papineau’nun ABD’ye kaçması üzerine reform yanlısı Fransız asıllı Kanada­lılar’ın önderliğini üstlendi. Yukarı Kanadalı reform yanlısı Robert Baldwin ve Francis Hincks ile, yürüt­menin, seçimle belirlenen ve çoğunluğu temsil eden yasama organına karşı sorumlu olduğu “sorumlu hükümet” biçimi konusunda görüşmeler yaptı. Kana­da’da yasama meclisine dayalı bir yönetimin oluştu­rulması, İngiliz ve Fransız asıllı Kanadalılar arasında bir koalisyon hükumetinin kurulması için mücadele etti.

1840’ta Yukarı ve Aşağı Kanada’nın Batı ve Doğu Kanada olarak birleşmesi ve ortak bir Kanada meclisinin kurulması üzerine Fransız asıllı Kanadalı­lar’ın temsilcisi olarak meclise girdi. Mecliste Fransız­ca konuşmakta direterek, burada Fransızca konuşula- bilmesini yasallaştırmayı başardı, İngiliz genel valisi tarafından kendisine önerilen başsavcılık görevini reddettiyse de, daha sonra hükumette görev almayı kabul etti. 1842’de Batı Kanada’daki (Ontario) reform hareketinin önderi Baldwin ile birlikte birleşik Kana­da meclisine dayalı bir hükumet kurdu. Ancak 1843 Kasım’ında Bagot’un yerine atanan genel vali Metcalfe’in, atamalarda onayını almak gereğini duymaması üzerine, Baldwin’le birlikte bu görevinden ayrıldı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir