Lucien Laberthonnière Kimdir

Lucien Laberthonnière Kimdir, Lucien Laberthonnière Hayatı Biyografi

Fransız, düşünür. Yenilikçi düşünce­leriyle kilisenin tepkisini çekmiştir.

R.P.Lucien Laberthonniere 5 Ekim 1860’ta Chazelet’de (Indre) doğdu, 6 Ekim 1932’de Paris’te öldü. Ruhban eğitimi gördükten sonra 1886’da orator (vaiz) oldu. 1900’de College de Juilly’de rektör ve değişik okullarda öğretmen olarak çalıştı. 1905’de Annales de philosophie chretienne (Hıristiyan Felsefe Yıllığı) adıyla çıkardığı dergiyi 1913’de değin sürdürdü.

M. Blondel’in eylem felsefesi ile Maine de Biran ve E.Boutroux’nun görüşlerinden etkilenen Labert­honniere Anlıkçılık (Intellectualism) ve spekülasyona dayalı felsefeye karşı çıkar. Laberthonniere’e göre, yaşama uyduğu ölçüde geçerli olan felsefe yaşam sorunlarına ışık tutmayı kendine erek edinmelidir. Onu yalnızca kuramsal ve soyut bir alanda sınırla­mak, işlevsiz kılmaktır.

Eski Yunan felsefesi ile Hıristiyan düşüncesini karşılaştıran Laberthonniere birincisini soyut konu­larla uğraşan, Tanrı’yı değişmez, durağan bir varlık diye anlayan, insana içe kapalı bir yaşam öneren dizge olarak tanımlar. Hıristiyanlık ise, gerçekçiliktir; Tan- rı’sı etken, yaşamın içinde bir varlıktır. Ancak Labert- honniere’in düşüncesinde din bu denli yararcı açıdan ele alınmakla birlikte salt kılgısal bir düzeye indirgen­mez. Doğa ve doğaüstü arasındaki uçurumu kaldır­maya çalışırken, doğanın, varlığını Tanrı kayrasına borçlu olduğunu da savunur. Laberthonniere’in ima­na değgin görüşleri, Roma Katolik Kilisesi’nin Aristotelesçi yaklaşımlarına ve Thomasçılık’a ters düş­müştür.

  • Eserleri (başlıca): Le realisme chretien et l’idealisme grec, 1904, (“Hıristiyan Gerçekçiliği ve Yunan İdealiz­mi”); Dogme et theologie, 1908, (“Dogma ve Tanrıbi- lim”); Etudes sur Descartes, (ö.s.), 1935, (“Descartes Üzerine Çalışmalar”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir