Ludwig Landgrebe Hayatı

Ludwig Landgrebe Kimdir, Ludwig Landgrebe Hayatı Biyografi

Avusturyalı filozof. Görüngü bilim yöntemine dayanarak yeni bir tarih felsefesi geliştirmeye çalışmıştır.

9 Mart 1902’de Viyana’da doğdu, Viyana Üni­versitesinde felsefe ve tarih öğrenimi gördü. Köln Üniversitesi’nde felsefe profesörü oldu. Husserl Archiv’in yöneticiliğine getirildi.

Landgrebe’nin çalışmaları görüngü bilim, tarih felsefesi ve metafizik konularını içerir. Özellikle görüngü bilim yöntemine dayalı, geleneksel metafizi­ğin vardığı sonuçlardan kaynaklanan, yeni bir tarih felsefesi geliştirme amacı güder. Görüngü bilim, tarih, Marxist felsefede diyalektik sorunlar, politika felsefesi gibi değişik konular üzerinde durarak tarih öğretisine yeni bir yorum getirmeye çalışır. Dilthey’in tinsel bilimlerle ilgili kuramından yola çıkarak tarih felsefe- sinini gelişim çizgisini, metafizik sorunlarıyla olan bağlantısını sergiler. Philosophie der Gegenıvart (“Çağımızın Felsefesi”) adlı yapıtında insan varlığı, evren kavramı, doğa olarak evren, tarih olarak evren, sanatın felsefeyle ilgili sorunları, bilme ve davranış gibi konuları, insan açısından açıklamaya çalışır.

Eserleri (başlıca): Diltbey’s Theorie der Geisteswis- senscbaften, 1928, (“Dilthey’in Tinsel Bilimler Kuramı”); Philosophie der Gegenıvart, 1952, (“Çağımızın Felsefesi”); Das Problem der Dialektik in Marxismus-Studien, 1960, (“Marxist Çalışmalarda Diyalektik Sorunu”); Der Weg der Phaenomenologie, 1963, (“Görüngübilimin Yolu”); Phaenomenologie und Geschichte, 1968, (“Görüngübilim ve Tarih”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir