Mahmut Ragıp Gazimihal Kimdir

Mahmut Ragıp Gazimihal Kimdir,Mahmut Ragıp Gazimihal  Hayatı ve Biyografi

1900-1961)

Türk, halk bilimci, tarihçi, yazar. müzik konusunda araştırmalar yapmıştır.

İstanbul’da doğdu, 13 Aralık 1961’de aynı kentte öldü. Müzik eğitimine beş yaşında, babasından nota ve keman dersleri alarak başladı. İstanbul, Berlin ve Paris’te öğrenim gördü. Daha sonra Galatasaray ve İstanbul kız liselerinde müzik öğretmenliği yaptı. Önceleri kullandığı Kösemihalzade adını, Soyadı Yasası çıkınca Kösemihal’e, ardından da Gazimihâl’e çevirdi. 1932’de Ankara’ya yerleşti ve Musiki Mual­lim Mektebinde müzik bilgisi ve keman dersleri vermeye başladı. 1934-1935’de, Müzik ve Sanat Hareketleri dergisini çıkardı. Devlet Konservatuvarında ve Gazi Eğitim Enstitüsünde müzik, opera, bale ve müzik tarihi okuttu. 1961’de emekliye ayrıldı.

1927’de çeşitli dergi ve gazetelerde halk müziği ve halk oyunları üstüne yazılar yazmaya başladı. 1926’dan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarının düzenlediği folklor derleme gezilerine katıldı, bu gezilerdeki izlenim ve araştırmalarını kitaplarında topladı. Türk halk müziğinin özellikleri, kökeni ve tarihi üzerine incelemeler yaptı. Son yıllarında Türk çalgıları konusunda araştırmalara yöneldi. “Organog- rafya Araştırmaları” başlığı altında yaptığı çalışmalarının bazısı ancak ölümünden sonra basıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir