Mani Nedir Mani Türleri Nelerdir

Mani ve Özellikleri, Mani Nedir Mani Türleri Nelerdir

*Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerindendir.

* Hece ölçüsünün 7’li kalıbı ile söylenir.

* Tek dörtlükten oluşur.

* Kafiye düzeni “aaxa” şeklindedir.

* Anlatılmak istenen duygu son iki dizede yer alır, ilk dizeler doldurmadır.

* Konu sınırlaması yoktur; aşk, toplumsal olaylar, ölüm, gurbet vb. konular işlenir.

* Düz mani, kesik mani, cinaslı mani, yedekli mani, artık mani gibi türleri vardır.

 

Düz mani örnekleri :

Keteni bez edeyim                       Mısır ektim azmasın                     Ayağında mesi var

Hangi yol gözeteyim                   Gelen geçen kazmasın                 Odasında sesi var

Kara gözlü yarimi                       Yâr üstüne yâr seven                   Bekar oğlan değil mi

Kimlere benzeteyim                   Gençliğine doymasın                   Kızlarda hevesi var

 

Kesik mani: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler. Bu kesik dize sadece kafiyeyi hazırlar.

Karaca                                       Bağ bana                                     Yaradan

Aldım aşkın tüfeğin                 Bahçe sana bağ bana                 Tabip anlar yaradan

Vurdum bir kaç karaca           Değme zincir kar etmez            Cümlenin ver muradın

Dünyada bir yâr sevdim         Zülfün teli bağ bana                   Benim de ver yaradan

Kaşı gözü karaca

Cinaslı mani: Kesik manilerde eğer kafiye cinaslı ise bunlara cinaslı mani denir.

Yedekli (artık) mani: Düz maninin sonuna aynı kafiyede iki dize daha eklenerek söylenen maniler. Cinaslı kafiye kullanılmaz, birinci dizeleri anlamlıdır. Yedekli maniye artık mani de denir.

Örnek Yedekli Maniler:

Ağlarım çağlar gibi                                   Ne viran çeşme imiş

Derdim var dağlar gibi                             Su içecek tası yok

Ciğerden yaralıyım                                   Yıkıldı viran gönlüm

Gülerim çağlar gibi                                   Yapacak ustası yok

Her gelen bir gül ister                              Şu vefasız dünyanın

Sahipsiz bağlar gibi                                 Ucu var ortası yok

 

Mani Hakkında Bilgi İle İlgili Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir