Marcus Fabrius Quintilianus Kimdir

Marcus Fabrius Quintilianus Kimdir, Marcus Fabrius Quintilianus Hayatı Biyografi

Romalı eğitimci, söylevci ve filozof. Felsefenin bir eğitim öğretisi olduğu görüşünü savunmuştur.

İspanya’nın Calaguris kentinde doğdu, Roma’da öldü. Yirmi yıl söylev (retorik) öğretmenliği yaptıktan sonra imparator Domitianus’un yeğeni Adrianus’un eğitimiyle görevlendirildi, saray çevresinde büyük saygı gördü. Yaşamı konusunda geniş bilgi yoktur, ancak Irıstitutio Oratoria, (“Söylevci Yetiştirme”) adlı yapı­tında ileri sürdüğü düşünceler ve eğitim yöntemi dolayısıyla yüzyıllar boyunca etkisini sürdürmüş, eğitim konusunda başvurulan önemli kaynaklardan biri olmuştur.

Quintilianus”un geliştirdiği öğretiye göre felsefenin görevi insanları eğitmek, tutarlı, ölçülü, dengeli bir söylevci gibi yetiştirmektir. Felsefenin vereceği bilgi, kuramsal değil uygulamalı, yaşamı yönlendirici olmalı­dır. Bu nedenle felsefe ile söylev arasında bağlantı vardır. Eğitime küçük yaştan başlanmalı, eğitilecek çocuk önce okuma yazma öğretecek iyi bir öğretmene verilmelidir. Çocuk bu dönemde başarı gösterdikten sonra dil bilgisi, söylev, edebiyat ve tarih öğrenimi görmelidir. Edebiyat konusunda geliştirici ön bilgiler Vergilius, Ovidius gibi ozanlardan alınırsa çocuk hem iyi ve süslü konuşmayı hem de kavram üretmeyi öğrenir. Eğitimde uygulanacak yöntem, öğrencinin incelediği konuyu, ayrıntılarına değin araştırma ve eleştirmedir. Bu dönem geçince matematik öğrenimine başlanır, böylece bütün bilgiler arasında bir bağlantı kurulur.

Eğitim ve öğrenim yeri ev değil, okuldur. Öğretmenin başlıca görevi öğrencinin yeteneklerini, eğilimlerini, başarı aşamalarını ortaya çıkarmak, gele­cekte en uygun işi seçmesini sağlamaktır.

Eserleri (başlıca): Institutio Oratoria, 95, (“Söylevci Yetiştirme”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir