Masal Nedir ve Özellikleri Nelerdir Kısaca

Masal Hakkında Bilgi, Masal Nedir ve Özellikleri Nelerdir Kısaca

Masalların Özellikleri:

1.Masal, anonim bir türdür.

2.Masallar, yaygınlaştıkça, halkın malı olur.

3.Uzun tasvirlere, psikolojik tahlillere yer verilmez.

4.Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm, alçakgönüllülük – kibir… gibi temel çatışmalardan veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir.

5.Tamamı ile hayal ürünü olan mensur (düzyazı) bir türdür.

6.Masallarda milli ve dini motiflere yer verilmez.

7.Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır; bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşırlar.

9.Çoğu kez evrensel konular işlenir.

Masalın Yapısı:

Olay: Masallarda olaylar tamamen hayal ürünüdür.

Çok sayıda olay temel bir olay etrafında sık ve hızlı bir şekilde gelişir.

Masallar üç bölüme ayrılır:

a) Başlangıç (tekerleme) : Bütünüyle kelime oyunlarından, birbiriyle pek ilgisi olmayan ama dinle¬yicinin ilgisini masala çekmek için bir araya getirilmiş sözlerden meydana getirilir. Dinleyiciyi masal âlemine hazırlar.

“ bir varmış, bir yokmuş …” ya da “ evvel zaman içinde, kalbur saman içinde …” gibi ifadelerle başlar bunlara tekerleme ya da döşeme denir.

b) Asıl masal: Masal olaylarının anlatıldığı bölümdür. Kendi içinde giriş, gelişme, sonuç bölümler vardır.

c) Masal Sonu (Dilek Bölümü) : Başlangıç gibi bir tekerlemeden oluşur.

Türk masallarında dilek bölümü “ onlar ermiş muradına… “ ya da “ gökten üç elma düştü …” biçiminde başlar.

Yer ve Zaman: Masallarda çevre büsbütün hayali ve gerçek dışı ülkelerdir. Kafdağı, Yedi Derya Adası, Yedi Yerin Altı ve Üstü devler âlemi, cinler ve periler âlemi gibi haritalarda bulunmayan ülkeler gösterilir. Çok hızlı bir zaman akışı vardır. Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılır.

Anlatım: Kısa ve yoğundur. Anlaşılması güç cümleler kurulmaz. Anlatım sade ve süssüz olur. Duygu ve düşünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.

Kişiler (kahramanlar): Masal kişileri her tabakadan seçilebilir. İnsanlar, cin (peri), hayvanlar gibi hakiki veya dev, şahmeran gibi hayâlî varlıklar masallarda iç içe yaşar ve masalların kahramanlarıdır.

Bunlar insanlar gibi sever, hırslanır, öç alır veya yardım ederler. Masallarda yaşayan balık, kuş, ceylan, at gibi hayvanlar, cansız varlıklar da olağanüstü özellikler taşırlar. Onlar da insan gibi düşünür, konuşur, üzülür, sever, acıma veya kin duyarlar.

Masalda insanlar, gerçek veya gerçekdışı özelliklerde görünürler.

Masal Türü İle İlgili Bilgi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir