Maurice Denis Kimdir

Maurice Denis Kimdir, Maurice Denis Hayatı Biyografi

Fransız ressam ve sanat kuramcısı. Resimde Simgecilik’in (Sembolizm) önde gelen kuramcılarındandır.

25 Kasım 1870’te Fransa’da Granville’de doğdu, 13 Kasım 1943’te Paris’te öldü. Academie Julian ve Güzel Sanatlar Okulunda öğrenim gördü. İzlenimci- lik’e (Empresyonizm) tepki duyarak Gauguin’den etkilendi. Serusier, Vuillard ve Bonnard gibi ressam­larla birlikte Simgeciler’e ve Nabiler (Peygamberler) adım alan ressamlar grubuna katıldı. 1908-1919 ara­sında Academie Ransom’da ders verdi. 1919’da dinsel sanatla uğraşan ressam Georges Desvallieres (1861- 1950) ile birlikte Ateliers d’Art Sacre’yi (Kutsal Sanat Atölyeleri) kurdu.

Deniş, sanat yapıtının değerinin, doğanın kusur­suz taklidinden değil, malzemenin estetik kullanımın­dan kaynaklandığını savunmuştur. Resmin “belli bir düzene göre renklerle boyanmış düz bir yüzey” olduğunu ileri sürmüş, konudan çok renklerin düze­nini vurgulayan ve çağdaş resim kuramının temelinde yatan bir anlayışın ilk savunucularından biri olmuş­tur. Dinsel tutumu ve sanatın, sanatçının zihinsel durumunu yansıtması gerektiği yolundaki görüşleri nedeniyle Nabiler’in yarı mistik tutumlarıyla uyuş­muş, grubun kuramsal önderliğini üstlenmiştir. Daha sonraki yıllarda ise 14. ve 15. yy İtalyan fresk ressamlarının etkisine girmiş, bunun sonucunda sa­natta konu ve perspektif gibi ögelere daha fazla yer vermiştir. Kuramsal yazılarını çeşitli kitaplarında toplamıştır.

En önemli yapıtlarından biri 1912’de yaptığı Champs Elysees Tiyatrosu’nun tavan resimleridir. Cenevre’deki St.Paul Kilisesi’nin duvar resimlerinin yanı sıra, Fransa’daki birçok kilisenin de duvar resimlerini yapmıştır. Ayrıca taş baskı (litografi), mo­zaik, kitap resmi ve vitray çalışmaları vardır. Aydınlık renkler ve yalın biçimler resminin belirleyici özelliklerindendir.

Deniş, Simgeci Okul’un başlıca sanatçı ve kuram­cılarından biridir. Fransa’da dinsel sanatın canlanma­sında da etkili olmuştur.

Eserleri (başlıca): Resim: Esin Perileri, 1893, Ulusal Modern Sanatlar Müzesi, Paris; Cezanne’a Saygı, 1900; Cennet. Kitap: Theories, 1912, (“Kuramlar”); Nouvelles theories, 1922, (“Yeni Kuramlar”); Histoire de l’art reli- gieux, 1939,(“Dinsel Sanatın Tarihi”);Serusier, sa vie, son oeuvre, 1943, (Serusier, Yaşamı ve Yapıtları”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir