Maurice Denis kimdir

Maurice Denis Biyografi, Maurice Denis kimdir

Maurice Denis, Doğum tarihi 25 Kasım 1870, Granville – Ölüm tarihi 13 Kasım 1943, Paris, Fransa), simgeciliğin önde gelen ressam ve kuramcılarındandır.

Sanat öğrenimine Julián Akademisi’nde (1888) Jules Lefebvre’in yanında, başladı, ardından da Güzel Sanatlar Yüksekokulu’ na gitti. İzlenimciliğin doğalcı eğilimlerine tepki duydu ve arkadaşları Paul Sérusier, Éduard Wuillard, Pierre Bonnard ve Ker Xavier Roussel gibi Paul Gaugin’in üslubun­dan etkilendi. Arkadaşlarıyla birlikte sim­gecilik akımına, daha sonra da bu gruptan ayrılan Nabi’lere katıldı. Nabi’lerin yarı mistik yaklaşımları, çok dindar olan Denis’in yapısına son derece uygundu.

Maurice Denis 1890’da birçok modern akımın temelinde yatan ilkeleri şu sözlerle açıkladı; “Unutul­mamalıdır ki resim, bir savaş atı, bir çıplak ya da bir tür anekdot olmadan önce, yalnızca renklerin belirli bir düzenlemeyle birleştirildiği düz bir yüzeydir”.

Denis daha sonraları İtalya’ya yaptığı bir gezide yapıtlarını gördüğü 14, ve 15. yüzyıl fresk ressamlarından büyük ölçüde etkilen­di; “Cezanne’a Saygı” (1901, Ulusal Mo­dern Sanat Müzesi, Paris) adlı resminde de görüldüğü gibi konuya, geleneksel perspek­tif anlayışına ve hacimlendirmeye özen göstermeye başladı. Birçok kilise için büyük duvar resimleri yaptı, 1912’de en önemli çalışmalarından biri sayılan Champs Elysées Tiyatrosu’nun tavan resimlerini gerçekleş­tirdi. 1908’de kurulan Ransom Akademisi’nde 1919’a değin ders verdi. Aynı yıl Georges Devalieres ile birlikte Kutsal Sanat Atölyeleri’ni kurdu. Yapıtlarıyla Fransa’da dinsel sanatın canlanmasında rol oynayan Denis, Théories, 1890-1910 (1920; Kuram­lar, 1890-1910), Nouvelles théories (1922; Yeni Kuramlar), Historié de l’art religieux (1939; Dinsel Sanatın Tarihi) ve Sérusier, sa vie, son œuvre (1943; Sérusier, Yaşamı, Yapıtları) adlı kitaplarıyla sanat kuramına ve dinsel sanata katkılarda bulunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir