MEB, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini giderecek

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde cinsiyet eşitsizliği gidermek için proje başlattı. Proje sayesinde, cinsiyet eşitliğine duyarlı mevzuat düzenlemesi yapılarak 60 bin öğretmen ve yöneticiye eğitim verilecek, ders kitapları toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde iyileştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, yaptığı açıklamada, ”Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi”yle kız ve erkek öğrenciler açısından cinsiyet eşitliğinin temelinde birtakım duyarlılıklar geliştirme ve bu yaklaşımı eğitim sisteminin tümüne yaymayı amaçladıklarını vurguladı.

Hem Türkiye hem de 16 milyonluk öğrenci nüfusunda kadın erkek oranının yarı yarıya yakın olduğunu söyleyen Türk, ”Cinsiyet eşitsizliğini konu edecek bir projeyi tanımlamamız haklı bir nedene dayanmıyor. Esas itibariyle bölgesel anlamda oluşabilecek sıkıntıların varlığından hareketle bu projenin çalışılmasını doğru buluyoruz” dedi.

Anayasa başta olmak üzere Türk eğitim sistemini düzenleyen kanun ve yönetmeliklerin içeriğinde cinsiyet eşitsizliğine konu olacak hiçbir şey olmadığını ve hatta pozitif ayrımcılık yapmayı da teşvik eden birtakım çalışmalar olduğuna dikkati çeken Türk, şöyle devam etti:

”Bu proje, cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıklara yüklenmiş kültürel ayrıntılar ve anlamların toplumda yol açtığı cinsiyet rolleri arasındaki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı, cinsiyet eşitliğine katkı sağlamayı, okullarda kız ve erkek çocuklar için cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi ve cinsiyete duyarlı yaklaşımı tüm eğitim sistemine yerleştirmeyi amaçlıyor.

10 ildeki 40 okulda uygulanacak

Bazı bölgelerde kız çocuklarının çeşitli nedenlerden dolayı okullaşma oranı biraz düşük. Bu oranı artırma hatta eğitim öğretim okul ortamında olmayanları okullaştırmak adına terapi programları ve pek çok çalışma yapılıyor. Özellikle kız çocuklarının okullaşması noktasında kız çocuklarını okula gönderen ailelere şartlı nakit kapsamında yapılan çalışmalar da mevcut.

Bu proje, dezavantajlı gruplar açısından bazı bölgeler ve illerde oluşmuş oransal anlamdaki geri kalmışlığı ortadan kaldırmayı amaçlıyor”

Projenin Erzurum, Batman, Samsun, İzmir, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Karaman, Trabzon ve Sivas’taki 40 okulda uygulanacağını belirten Türk, illeri seçerken kız çocuklarına yönelik uygulanan diğer projelerin pilot illeriyle çakışmamasına dikkat ettiklerini ve bütünlük sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ders kitapları ve eğitim materyalleri gözden geçirilecek

Türk, toplam bütçesi 3,6 milyon Avro olan projeyle okullardaki tüm personel için bir değerlendirme ve ölçme aracı olan ”Cinsiyet Eşitliği Güvence Aracı” geliştirilerek okul öncesinden orta öğretime kadar tüm öğretim
programları, ders kitapları ve eğitim materyallerinin gözden geçirilerek toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde iyileştirileceğini kaydetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı mevzuat düzenlemesi yapılarak 60 bin öğretmen ve yöneticiye eğitim verileceğini de anlatan Türk, ”Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik medya etkinlikleri ve bölgesel kampanyalarla 100 bin kişiye ulaşılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Projenin ihale sürecinde olduğu bilgisini veren Türk, yapılacak sözleşmelerin ardından takvimin işleyeceğini ifade etti. Türk, çalışmaların 2013 Ocak ayından itibaren başlamasının öngörüldüğünü ve 30 ay süreceğini sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir