MEB’den Hastane Sınıfı Uygulaması

Zorunlu öğrenim çağında olup sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görenler, eğitimini hastane bünyesinde açılacak ”hastane sınıfı”nda sürdürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Sarı imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylere eğitim veren mevcut özel eğitim okullarının yapısında yeni düzenlemelere gidildi.

Bu kapsamda, ”hastane ilköğretim okulları” kapatılarak zorunlu öğrenim çağında olup sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için sunulacak eğitim hizmeti, hastaneler bünyesinde açılacak ”hastane sınıfı”nda sürdürülecek.

Yaygın eğitim hizmeti veren iş eğitim merkezleri
Yaygın eğitim hizmeti veren iş eğitim merkezleri, dört yıllık zorunlu eğitim hizmeti veren özel eğitim iş uygulama merkezine (okulu) dönüşecek.

Bakanlıkça yürütülecek çalışmalarla zorunlu öğrenimi tamamlayan ya da zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin ”hayat boyu öğrenme” ilkeleri kapsamında sunulan yaygın eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları sağlanacak.

Bu bireylere sunulacak hizmetlerin yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlükleri tarafından ortak çalışmalar yürütülecek. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, halihazırda bu kurumlarda açılan kurslara devam eden kursiyerlerden, 23 yaşından gün almamış bireylerin dört yıllık zorunlu öğrenime devamlarını sağlamak üzere özel eğitim iş uygulama merkezine (okulu) kayıtlarının yapılması sağlanacak.

Kursiyerlerden 23 yaşından gün alanlar ile daha büyük yaşta olanların halen kayıtlı oldukları kurs programlarını tamamlamalarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden 23 yaş ve üzerinde olanlar için ihtiyaç duydukları alanda talep ettikleri kurslar, halk eğitim merkezlerince açılacak.

Meslek dersleri ve özel eğitim öğretmenleri görev yapacak
Halk eğitim merkezlerince açılması öngörülen kurslarda alınması gereken özel eğitim tedbirleri, merkezlerde eğitime erişime uygun olarak yapılması gereken fiziki ortam düzenlemeleri ile özel eğitim hizmetlerine yönelik olarak personelin mesleki yeterliklerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmesi için milli eğitim müdürlüklerine teklifte bulunma gibi iş ve işlemler özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanacak.

Halk eğitim merkezlerince açılacak kurslar öncelikli olarak özel eğitim iş ve uygulama merkezleri bünyesinde açılacak. Merkezin fiziki şartlarının uygun olmaması durumunda Valilik tarafından uygun görülecek eğitim ortamlarında açılmasına öncelik verilecek.

Açılacak kurslarda kursun özelliğine göre meslek dersleri öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri birlikte görevlendirilecek. Bu kurslarda öncelikle halk eğitim merkezlerinde görevli özel eğitim öğretmenleri veya özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri çalışacak. Bu branşta öğretmenlerin bulunmaması halinde Bakanlık ve valiliklerce açılmış en az 160 saatlik zihin engelliler sınıf öğretmenliği sertifika programına katılarak sertifika almış kadrolu veya emekli öğretmenlerden yararlanılacak.

Halk eğitim merkezlerince açılacak kurslara devam edecek orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireyler, kurs merkezlerine ücretsiz taşınacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir