Mevlana’nın Hayatı Kısa ve Özet

Mevlana Hakkında Bilgi, Mevlana’nın Hayatı Kısa ve Özet

Asıl adı Mevlana Celaleddin Rumi olan şair, 13 yüzyılda yaşamış olan büyük Türk mutasavvıfıdır. Mevlana’nın hayatı Konya’da geçmiş ve burada vefat etmiştir.

Mevlana; Arapça, Farsça, Türkçe ve Rumca şiirler yazmıştır. Eserlerinde tasavvufi düşünceler, dünya, ahiret, ilahi aşk, sevgi ve hoşgörü büyük yer tutmaktadır. O hoşgörü dendiğinde akla gelen ilk isimdir. “Gel, gel ne olursan ol sen de gel” dizeleri bu hoşgörü anlayışına en güzel örnektir.

Mevlana aynı zamanda Mevlevilik tarikatının kurucusu ve öncüsüdür. Anadolu’ya yerleşip orada kaldığı için kendisine Rumi unvanı verilmiştir.

Divan’ında yer alan 40 binden fazla beyiti vezin, kafiye ve ölçüyü gözeterek kaleme almıştır.

Eserleri:

•Mesnevî

•Büyük Divan “Divan-ı Kebir”

•Fihi Ma-Fih “Ne varsa İçindedir”

•Mecalis-i Seb’a “(Mevlana’nın 7 vaazı)”

•Mektubat “(Mektuplar)”

 

Mevlana ve Eserleri Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

 

 

One thought on “Mevlana’nın Hayatı Kısa ve Özet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir