Milli Kültür ile İlgili Makale

Milli Kültür Hakkında Kısa Yazı, Milli Kültür ile İlgili Makale

Milli kültür bir ülkenin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin tamamına verilen isimdir. Bir milletin kültürü yüz yıllar boyunca nesilden nesle aktarılarak oluşur ve bu özellikler o toplumun diğer toplumlardan ayrılmasını sağlar. Her milletin kültürü kendine özgüdür. Her toplumun kendi ürettiği ve sahip olduğu bir kültürü vardır.

Milli kültür sayesinde gelenek ve göreneklerimizi yaşatır, toplum olarak sahip oluğumuz değerleri yaşatmaya çalışırız. Örneğin örf ve adetler yani gelenek ve görenekler bir milli kültür öğesidir. Yine bir toplumun dili, dini, tarihi geçmişi, törenleri, bayramları milli kültüre örnek gösterilebilir. Maddi ve manevi tüm değerlerimiz ülkemizin milli kültürünü oluşturmaktadır. Milli kültür olmadan toplumlar da milli benliklerini kaybedeceklerdir.

Milli kültür olmadan bir toplumun devamlılığı mümkün değildir. Kültür ait olduğu kültürün kimliğidir. Milli kültür kaybolduğunda kimlik de kaybolur. Bu sebeple her toplumun milli kültürüne sahip çıkması gerekmektedir.

Milli Kültür Hakkında Kompozisyon Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir