Milton Babbitt Kimdir

Milton Babbitt Hayatı, Milton Babbitt Kimdir

Milton Babbitt (d. 10 Mayıs 1916, Phila­delphia), besteci ve müzik kuramcısıdır. Bü­tünsel dizisellik (total serialism) akımının başta gelen savunucusu olarak tanınır. Bu akımda müzik kompozisyonu yapılırken, oniki ton müziğinde olduğu gibi, 12 ses perdesinin hepsinin kullanılmasının yanı sı­ra ses yüksekliği, ses süresi, tını (ses rengi) ve ses genişliği üzerine ön düzenlemelerden yola çıkılır.

Babbitt Mississippi eyaletindeki Jackson kentinde devlet okullannda okudu; daha sonra New York Üniversitesi’nde ve Princeton’da öğrenim gördü. Öğretmenleri arasın­da Amerikalı besteci Roger Sesşions da vardı. Babbitt, 1938’de Princeton Üniversi­tesi Müzik Fakültesi’nde öğretim üyesi ol­du. Ayrıca matematik de okuttu. Matemati­ğe duyduğu ilgi hem geliştirmiş olduğu kapsamlı kompozisyon kuramlarında, hem de yapıtlarında açıkça belli olur. Ayrıca Berkshire Müzik Merkezi’nde ve Darmstadt’taki (Almanya) Uluslararası Tatil Kursu’nda öğretim üyeliği yaptı ve Ulusal Sanat ve Edebiyat Enstitüsü’ne seçildi. 1959’da bu kurum tarafından ödüllendirildi. Elektronik müziğe olan ilgisi, Columbia-Princeton Elektronik Müzik Merkezi’nin yöneticiliği­ne getirilmesine yol açtı.

Milton Babbitt’in Cpmposition for Synthesizer’ı (Synthesizer İçin Beste) onun tüm beste öğeleri üzerinde kesin denetim kurmaya duyduğu ilgiyi sergiler. Bu alet yalnızca yeni sesler çıkarmakla kalmaz, aslında bu tür bir denetimi sağlayabilmek için kullanı­lır. Philomel (1964), synthesizer’ı hem canlı, hem de kaydedilmiş soprano sesleriyle kaynaştırır. Araçları bakımından daha gelenek­sel olan yapıtı Piyano Partisyonları’dır (1957). Babbitt, Composition for Four Ins­truments (1948; Dört Çalgı İçin Beste) gibi oda müziği parçaları yazmış, Into t’ne Good Ground (1949; Sağlam Toprağa) adlı filmin müziğini hazırlamış, bunların yanında solo parçalar ile elektronik yapıtlar bestelemiş on iki ton müziği ve elektronik müzik üzeri­ne pek çok yazı yayımlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir