Mohaç Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Mohaç Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Hakkında , Mohaç Savaşı Nedenleri ve Sonuçları , Mohaç Savaşı Nedenleri ve Sonuçları İle İlgili Bilgiler

Mohaç Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi , 29 Ağustos 1526’da, Osmanlı Devleti ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan’ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanan savaştır Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun hafif süvarileri , o zamana kadar Avrupalılar’ın karşılaşmadıkları 300 seyyar top ve etkin tüfek kullanımı sayesinde, Macar ordusunun esas gücü olan ağır süvarilerini kısa sürede kaybetmelerini takiben, ağır bir Macar yenilgisi ile sonuçlanmış,Osmanlılar Macarları hezimete uğratmıştır Savaş iki saat kadar sürmüştür Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi olduğu söylenmektedir

Savaş Sebebi

Savaş, Habsburglar’la yakınlaşan Macaristan’ı, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlı Devleti’nin, bu konudaki endişelerini giderecek taleplerini içeren anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine, askeri güç kullanma kararı almasının sonucudur Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçtikten sonra (1353) Macarlar, Katolik dünyasının öncüsü olarak, Osmanlıların karşısına çıktılar; fakat yapılan çatışmalarda yenilgiye uğradılar Özellikle, iki defa kuşatıldığı halde (1440 ve 1456) alınamayan Belgrad’ın Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesi (1521), Macarlara büyük bir darbe oldu, fakat Macar krallığının gücünü kırmadı Belgrad’ın alınmasından sonra da Macaristan ve Osmanlı Devleti arasında savaşlar devam etti Sınır beylerinden Yahyapaşaoğlu Bâli Bey, Kanuni Sultan Süleyman’a Drava ve Sava ırmakları arasındaki Macar topraklarının alınmasını teklif etti Kanuni’nin Macar seferine karar vermesine, Kutsal Roma Germen İmparatoru V Karl ile Fransa kralı I François (Fransuva) arasındaki rekabet sebep oldu I François’nın Pavia’da V Karl’a yenilerek esir düşmesi üzerine, François’nın annesi Louise de Savoie, Chancelier Dupart’ın etkisiyle, İstanbul’a elçi göndererek Kanuni’den, oğlunun kurtarılması için yardım istedi Kanuni, V Karl’ın gücünü kırmak için bu yardım teklifini olumlu karşıladı; Osmanlılara karşı Eflak ve Boğdan Voyvodalıklarıyla ile anlaşan Macarlara savaş açmaya karar verdi

Kanuni Sultan Süleyman, 10 Mart 1526’da Rumeli kumandanlarına, Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa’ya, Bosna Beylerbeyi’ne ve Kırım Hanı’na sefere hazırlanmaları için emir verdi Sefere Kapıkulu Askerleri, Suriye ve Mısır vilayetlerinin askerleri de katıldı Kanuni 23 Nisan 1526’da 50000 – 60000 kişilik ordu ve 300 top ile sefere çıktı Rumeli beylerinin kuvvetleri de bu orduya katıldı Yolda Petervaradin, Ujlak, Eszek kaleleri fethedildi Eszek kalesinde, seferin hedefinin Budin olduğu orduya bildirildi Drava Nehri aşıldı ve ordu Mohaç Ovası’na yaklaştı Macar ordusu, Osmanlı ordusunu karşılamak üzere, Mohaç ovasına ordugâh kurdu Ordunun başında, Macaristan kralı II Lajos vardı Macar kralı, Erdel voyvodası János Szapolyai’ye en kısa zamanda kendisine katılmasını bildirmişti Fakat, 30000 kişiyle yola çıkan Erdel voyvodasının, kralı kıskandığı için savaşa katılmaktan vazgeçtiği iddia edilmektedir

İki saat kadar süren Mohaç Muharebesi, Papalık tarafından o günkü Osmanlı akınlarına karşı son kalkan olarak görülen Macaristan’ın büyük bir kesiminin Osmanlı hakimiyeti altına girmesi açısından önemlidir Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki en kısa süren zaferdir Bu şekilde, II Viyana Kuşatması’na kadar, Orta Avrupa ve Balkanlar’daki Osmanlı varlığı yerleşiklik kazanmıştır

Muharebede Macar kralı II Lajos’un öldürülmesi üzerine Macar tahtı vârissiz kalmıştı Szekesfehervar’da (Osmanlı döneminde İstolni Belgrad) toplanan Macar dieti (asiller meclisi) Erdel voyvodası János Szapolyai’yi Macar kralı seçti Macar asillerinin bir kısmının bu durumu kabullenmeyerek Habsburg hanedanından Avusturya arşidükü Ferdinand’ı kral seçmeleri, 1528’de Szapolyai’nin Osmanlı Devletinden yardım istemesine neden olacak ve ilerleyen yıllarda yaşanacak olan Avusturya-Osmanlı savaşlarına ve I Viyana Kuşatması’na yol açacaktı

mohaç meydan muharebesi
mohaç savaşı mohaç zaferi
mohaç savaşı 1526 hakkında bilgi
mohaç savaşı 1526 bilgisi
mohaç savaşının nedenleri

 

Mohaç Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir