Molière Hayatı

Molière Kimdir, Molière Hayatı Biyografi

Fransız oyun yazarı, tiyatro oyuncu­su ve yöneticisi. Komedi türünün trajedi ile aynı düzeyde bir saygınlığa kavuşmasını sağlamıştır.

moliere15 Ocak 1622’de Paris’te doğdu, 17 Şubat 1673’de aynı kentte öldü. Asıl adı Jean-Baptiste Poquelin’dir. Babası saraya da hizmet eden varlıklı bir döşemeciydi. Oğlunun bir soylu gibi yetişmesini istediği için ilk öğreniminden sonra onu Cizvitler’in yönetimindeki Clermont Koleji’ne yazdırdı. Moliere, Plautus, Terentius ve Seneca’nın oyunlarının sahnelendiği bu okulda Yunan ve Latin yazarlarını okudu, o dönemin ünlü bilginlerinden Gassendi’nin öğrencisi oldu.

1641’de Clermont Koleji’nden ayrılan Moliere’in bir süre Orleans’ta hukuk öğrenimi yaptığı sanılıyor. 1642’de XIII. Louis’nin güney seferine krallık döşe­mecisi olarak katıldığı sırada, daha sonraki yaşamında önemli bir yeri olan Bejart ailesiyle tanıştı ve bu amatör oyuncuların etkisiyle baba mesleğinden vaz­geçerek bir tiyatro topluluğu kurmaya karar verdi. 1643’de Paris’te Illustre-Theatre adıyla kurulan bu tiyatro topluluğunda Bejart ailesinin en ünlü oyuncu­su Madeleine’le birlikte kızkardeşi Genevieve, erkek kardeşleri Joseph ve Louis de yer almışlardı. Başlan­gıçta, Paris’teki değişik kapalı tenis kortlarında oyun­lar sahneleyen topluluk, 1644 sonunda Croix Noire salonunu kiralayıp tiyatroya dönüştürdü ve 1645 Tartuffe başlarında bu yeni salonda temsiller vermeye başladı.

  • Eserleri (başlıca): Le medecin volant, 1645-1650, (Hekim Uçtu, 1943); L’etourdi, 1653, (Şaşkın, 1944); Le depit amoureux, 1656, (Küskün Aşıklar, 1944); Les precieuses ridicules, 1659, (Gülünç Kibarlar, 1943); L’ecole des maris, 1661, (Kocalar Mektebi, 1944); Les fâcheux 1661, (Münasebetsizler, 1946); L’ecole des femmes, 1662, (Kadınlar Mektebi, 1941); Critique de l’ecole des femmes, 1663,(KadınlarMektebi’nin Tenkidi, 1944); L’impromptu de Versailles, 1664, (Zorla Evlenme, 1944); Tartuffe, ou l’imposteur, 1664, (Tartuffe, 1944); Don Juan, ou le festin de pierre, 1665, (Don Juan, 1943); L’amour medicin, 1665, (Sevda Hekimi, 1943); Le misanthrope, 1666, (İnsandan Kaçan, 1976); Le medecin malgre lui, 1666, (Zoraki Hekim, 1943); Le sicilien ou L’amour peintre, 1667, (Sicilya yahut Resimli Muhabbet, 1944); Amphitryon, 1668, (Amphitryon, 1943); Georges Dandin, ou le mari confondu, 1668, (George Dandin, 1943); L’avare, 1668, (Cimri, 1943); Monsieur de Pourceaugnac, 1669, (Mösyö de Pourceaugnac, 1943); Les amants magnifiques, 1970, (“Şanlı Âşıklar”); Le bourgeois gentilhomme, 1670, (Ki­barlık Budalası, 1943); Les fourberies de Scapin, 1671, (Scapin’in Dolapları, 1944); Les femmes savantes, 1672, (Bilgiç Kadınlar, 1944), Le malade imaginaire, 1673, (Hastalık Hastası, 1943).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir