Münir Mazhar Kamsoy

Münir Mazhar Kamsoy Hayatı, Münir Mazhar Kamsoy Kimdir

Kamsoy, Münir Mazhar (d. 29 Aralık 1891, İstanbul – ö. 27 Ağustos 1973, İstan­bul), sazsemaisi formundaki yapıtlarıyla ün kazanmış bestecdir.

Mülkiye Mektebi’ni (bugün Siyasal Bilgi­ler Fakültesi) bitirdikten (1912) sonra İsviç­re’ye giderek Cenevre Üniversitesi’nde sos­yoloji okudu. Türkiye’ye dönünce Mülkiye Mektebi’nde siyasi tarih müderris muavini olarak ders verdi. Daha sonra çeşitli kuru­luşlarda memurluk ve liselerde öğretmenlik yaptı.

Münir Mazhar Kamsoy amatör bir keman­cıydı. Müziği, Kemani Tatyos Efendi, Alek- san Efendi (Kemani Ağa) ve Üsküdarlı Ziya Bey’den ders alarak öğrendi. Bir ara Musa Süreyya Bey ile bir keman-piyano ikilisi oluşturarak konserler verdi (1920). En ünlü yapıtları olan sazsemailerinde, fazla zorlamaya gitmeden, kıvrak motifler ve alışılmamış geniş aralıklarla geleneği birleştirmeye çalıştı. Başlıca sazsemaileri rast, segâh, nişaburek, hisarbuselik, hicaz- buselik, hicazkâr, kürdilihicazkâr, şehnaz, buselik, nihavend ve acemaşiran makamla- nndadır. Kamsoy birkaç şarkı da bestele­miştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir