Mürekkebin icadı, mürekkebi kim icat etti

Mürekkep nasıl bulundu,
Mürekkebi ilk kim buldu,
Mürekkep ne zaman bulundu

Milattan önce 2500’lü yıllarda Çin mürekkebi bulunmuştu, aynı zamanda Mısırlılarında mürekkep kullanması aynı zamanlarda bulduklarını göstermektedir. Asur, Mısır ve Yunan Medeniyetlerinden kalan taşlar üzerine yazılmış yazılar, toprak levhalar değişik kalıntılardır. Mısırlıların yeraltındaki mezarlarından çıkarılan mürekkeple yazılmış olan papirüsler de bulunan kanlıntılar arasındadır.

Bulunan elyazmalarında Calamus ve tüy kalem kullandıkları sanılmaktadır. Romalılar ve Yunanlılar düşüncelerini aktarmak için sadece tabletleri ve kazı kalemlerini kullanmıyorlardı. Bunların yanı sıra mürekkep kullandılar. Zaten Plinius, Marcus Vitrunius Polio ve Dicskorides`in yazıtlarında mürekkebin formüllerine rastlanmaktadır.

——————————————————————————————————————————-

Mürekkebin icadı, mürekkebi kim icat etti Mürekkep nasıl bulundu, Mürekkebi ilk kim buldu, Mürekkep ne zaman bulundu Milattan önce 2500’lü yıllarda Çin mürekkebi bulunmuştu, aynı zamanda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir