Numa Denis Fustel de Coulanges Hayatı

Numa Denis Fustel de Coulanges Kimdir,Numa Denis Fustel de Coulanges Hayatı ve Biyografi

(1830-1889)

Fransız, tarihçi. Geçmişin mantıklı bir biçimde art arda gelmiş, birbiriyle bağıntılı olgulardan oluştuğunu, bu olguları etkileyen temel öğenin din olduğunu öne sürmüştür.

18 Mart 1830’da Paris’te doğdu, 12 Eylül 1889’da Paris yakınlarındaki Massy kasabasında öldü. Subay olan babasını küçük yaşta kaybettiğinden, öğrencilik yılları parasal güçlükler içinde geçti. Önce Paris’teki Charlemagne Lisesi’nde, 1850-1853 arasında ise Ecole Normale Superieure’de (Yüksek Öğretmen Okulu) burslu olarak öğrenim gördü. Tarihe ilgisi bu yıllarda, özellikle F. Guizot’nun La civilisation en France (“Fransa’da Uygarlık”) adlı kitabından etkilenmesiyle başladı.

Fustel, 1853’de, Atina’daki Fransız Okulu’na tarih öğretmeni atandı. Bu görevi sırasında 2 yıl Sakız Adasın da kaldı ve adanın tarihiyle ilgili bilgi topladı. Memoires de l’île de Chio (“Sakız Adasından Anılar”) adlı kitabını oradayken yazdı. Fransa’ya döndükten sonra, bir süre Paris’teki Amiens Lisesi’nde, 1858- 1860 arasında da SaintLouis Lisesinde öğretmenlik yaptı. Bu sırada “Polybe ou la Grece conquise par les romains” (“Polybe veya Romalıların Fethettikleri Yunanistan”) başlıklı doktora tezini yazdı. 1860’ta lise öğretmenliğini bırakarak, Strasbourg Üniversite­si’nde tarih dersleri vermeye başladı. Bu üniversitede bulunduğu 10 yıl boyunca, Yunanlılar’da aile ve kent, Orta Çağ’da Müslüman ve Hristiyan toplumlar, XVI. Louis Dönemi, Galya, Fransa’da otoriter mo­narşinin tarihi ve İngiltere tarihi adlı dersleri verdi. Yine bu yıllarda en önemli yapıtı olan ve 1864’de yayımlanan La çite antique (“Antik Kent”) adlı kitabını yazdı. 1870’de Strasbourg’dan ayrılarak Paris’ teki Ecole Normale Superieure geçen Fustel de Coulanges, aynı yıl Almanya | ile Fransa arasında savaşın başlaması üzerine Paris’te ulusal muhafız alayında Almanlara karşı savaştı. Bu sırada III. Napoleon’un karısı İmparatoriçe Eugenie’ye özel öğretmenlik yaptı. Ders notlarını, daha sonra Leçons pour l’imperatrice (“İmparatoriçe İçin Dersler”) adı altında derledi. 1875’de Sorbonne Üniversitesinin öğretim üyeliğine kabul edildi. 1879’da bu üniversite­de kendisi için kurulan Orta Çağ Fransa’sı Tarihi kürsüsünün başına getirildi. 1880’de Ecole Normale Superieure’ün müdürlüğüne getirilen Fustel de Cou­langes, sağlığı bozulduğu için 1883’de bu görevinden ayrıldı. Yaşamının son yıllarını çeşitli araştırmalar yaparak ve kitaplar yayımlayarak geçirdi.

Fustel de Coulanges tarihle ilgili temel tezlerini eski Yunan kentlerinin ve Romanın siyasi yönetimlerinin evrimlerini sistemli olarak incelediği La çite antique adlı kitabında ortaya koymuştur. Geçmişin mantıklı bir biçimde art arda gelmiş, birbiriyle bağıntılı olgulardan oluştuğunu savunan Fustel de Coulanges’a göre bu olguları etkileyen temel öğe dindir. Ailelerin kabileleri, kabilelerin ise kentleri oluşturdukları eski Yunan ya da Roma toplumlarını ayakta tutan güç inanç birliğidir. Fustel de Coulanges, dini, toplumların tarihinde en belirleyici etken olarak ele almasına karşın, onu salt “tarihsel bir olgu” olarak değerlendirmiştir. Yine de bu görüşleri çağdaşları tarafından sert bir biçimde eleştirilmiş, canlı bir tartışma ortamı başlatmıştır.

Eserleri (başlıca): Memoires sur l’île de Chio, 1858, (“Sakız Adasından Anılar”); La çite antique, 1874, (“An­tik Kent”); Leçons pour l’imperatrice, 1871, (“İmparatori­çe için Dersler”); Histoire des institutions politiques de l’ancienne France, cilt 1, 1874, cilt 2-6, (ö.s.), C. Jullian (der.), 1888-1892, (“Eski Fransa’nın Siyasal Kurumlarının Tarihi”); Recherches sur quelques problemes d’histoire, 1885, (“Bazı Tarih Sorunlarıyla İlgili Araştırmalar”); La monarchie franque, 1888J (“Frank Monarşisi”); L’alleu et le domaine ruralpendant la periode merovingienne, 1889, (“Merovenj Döneminde Tımar ve Kırsal Kesim”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir