Oliver Wendell Holmes Kimdir

Oliver Wendell Holmes Kimdir, Oliver Wendell Holmes Hayatı Biyografi

ABD’li hukukçu. Yüksek Mahkeme’ nin yetkileri ve özgürlüklerin sınırı konusunda özgün görüşler öne sür­müştür.

8 Mart 1841’de Massachussets Eyaleti’nde Bos­ton’da doğdu, 6 Mart 1935’de Washington’da öldü. Ünlü yazar ve hekim Oliver Wendell Holmes’in oğludur. 1861-1864 arasında Amerikan İç Savaşı’na katıldı. 1866’da Harvard Hukuk Okulu’nda hukuk öğrenimini tamamladı.1870-1873 arasında, bir yandan Harvard Hukuk Okulu’nda hukuk dersleri verirken, diğer yandan da The American Law Reviem’u (Ame­rikan Hukuk Dergisi) yayımladı. 1873’de James Kent’in Commentaries on American Law (“Amerikan Hukuku Üzerine Yorumlar”) adlı kitabını yeniden yayımladı.

1880-1881 yıllarında Boston’daki Lowell Institute’ta genel hukuk üzerine verdiği bir dizi derste, yasaların toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere doğduğunu ve bunları soyut kuramlardan mantık yardımıyla türetilmiş bir kurallar kümesi.,,olarak görmenin anlamsız olduğunu savundu. Bu görüşlerini 1881’de yayımladığı The Common Lava (“Genel Hükümler”) adlı kitabında ele aldı. Kitabı, ABD’de hukukla diğer toplumsal kurumlar arasındaki karşı­lıklı ilişkilerin incelenmesi konusunda büyük bir ilgi doğurdu.

Eserleri (başlıca): The Common Lam, 1881, (“Genel Hükümler”); Speeches1, 1891, (“Konuşmalar”); Collected Legal Papers, Harold Laski (der.), 1920, (“Seçilmiş Hukuk Yazıları”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir