Osborne Reynolds Kimdir

Osborne Reynolds Kimdir, Osborne Reynolds Hayatı Biyografi

İngiliz, mühendis ve fizikçi. Hidro­lik ve hidrodinamik alanındaki ku­ramsal katkılarıyla tanınmıştır.

23 Ağustos 1842’de Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinde doğdu, 21 Şubat 1912’de Somerset bölgesindeki Vatc- het’te öldü. Orta öğreniminin ardından bir süre ünlü bir makine mühendisinin yanında çalışarak mekanik bilgi­sini geliştirdikten sonra girdiği Cambridge’deki Queen’s College’da inşaat mühendisliği öğrenimi gördü. Bir yıl kadar bir mühendislik şirketinde çalıştıktan sonra Manc- hester’deki Owens College’da kurulan inşaat mühendis­liği kürsüsünde profesörlüğe atandı. Bu görevi sırasında pek çok bilim adamının yetişmesinde emeği geçen, 1905’de emekli olduktan sonraki yıllarını fiziksel ve ruhsal bir çöküntü içinde geçiren Reynolds, 1877’de Royal So­ciety üyeliğine seçilmiş, 1888’de de bu kuruluşun Royal madalyasıyla ödüllendirilmiştir.

Sıvılarla katılar arasındaki ısı aktarımının ve ısının me­kanik eşdeğerinin belirlenmesi, ağır yükler altında ve yük­sek hızlarda çalışan dişlilerin yağlanması ve pervaneyle itme gibi mühendislik problemlerine ilişkin önemli de­neysel ve kuramsal çalışmalar yapan, hidrolik fren, tür­bin ve pompa tasarımları geliştiren Reynolds, en önemli buluşlarını sıvı mekaniği alanında gerçekleştirdi. 1883’de yayımladığı, sıvıların kanal ve borular içindeki düzgün ve burgaçlı akışına (türbülans) ilişkin bir makalede, sı­vının düzgün akıştan burgaçlı akışa geçtiği anı belirle­yen bir katsayının varlığını gösterdi. Sıvının ortalama hızı, özgül ağırlığı, borunun çapı ve sıvının ağdalılık katsayı­sı yardımıyla bulunan bu boyutsuz katsayı bugün ‘ ‘Rey­nolds sayısı” olarak tanınmaktadır. Reynolds sayısı, tü­müyle kapalı başka akış türlerine ve bir sıvı içine tümüyle batmış cisimlerin devinimlerine de uygulanabilmektedir. Yine aynı makalede yer alan “Reynolds gerilimleri” de burgaç kuramı açısından önemini bugün bile korumak­tadır.

1889’da burgaçlı akış kuramına matematiksel bir ya­pı kazandırmayı başaran ve topluluk hızının enerji ak­tarım hızıyla ilişkisini inceleyen ilk bilim adamı olan Rey­nolds, yaşadığı dönemin en etkili mühendislerinden bi­riydi.

Eserleri (başlıca): Papers on Mechanical an d Physical Sub- jects, 3 cilt, 1900-1903, (“Mekanik ve Fiziksel Konulara İliş­kin Yazılar”); O» an Inversion of ldeas as to the Structure of the Universe, 1903, (“Evrenin Yapısına İlişkin Düşüncelerin Tersine Çevrilmesi Üzerine”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir