Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Nasıldır

Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Nasıldır Hakkında , Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Nasıldır , Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Nasıldır İle İlgili Bilgiler

Osmanlı Devleti’nde taşra yönetimi tımar ve iltizam sistemi üzerine kurulmuştur

Tımar Sistemi IMurat döneminde,
İltizam Sistemi Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren uygulanmıştır
Tımar sistemi ile devlet bazı memurlarına ve askerlerine maaş vermez bunun yerine bazı toprakların gelirlerini hizmetlerine karşılık olarak bu görevlilere verirdi

Tımar Sistemi, askeri bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda idari bir sistemdirBu sistemde köylüler devlete vermeleri gereken vergiyi tımar sahibine verirlerdiTımar sahipleri de bu vergilerle arazinin vergi gelirine göre belirli sayıda atlı asker(cebelü) yetiştirirlerdi

Dirlik sisteminde toprağın;
1-Mülkiyeti DEVLETE,
2-Vergisi DİRLİK SAHİBİNE,
3-Kullanım hakkı KÖYLÜYE aittir Bu topraklar devredilip, satılamazlardı
Dirlik sistemine göre devlete ait olan topraklar vergi gelirlerine göre 3’e ayrılırdı:
-Has -Zeâmet -Tımar

Has Topraklar:

Yıllık geliri 100000 akçeden fazla olan topraklardır
Bu arazilerin gelirleri vezir-i azam, beylerbeyi veya sancakbeyleri gibi üst düzey devlet görevlilerine maaş karşılığı olarak verilirdiBu arazilerin gelirlerinin bir kısmı ile cebelü askeri yetiştirilirdi(Her 5000 akçe için 1 asker)

Zeâmet Toprakları:

Yıllık geliri 20000 ile 100000 akçe arasında değişen arazilerdirBu topraklar, taşra yönetiminde görev alan üst düzey yöneticilerin maaşlarına karşılık olarak verilirdiZeâmet sahipleri 20000 akçeyi kendilerine ayırırlar,geriye kalan her 3000 akçe için 1 atlı asker(cebelü) yetiştirlerdi

Tımar Toprakları:

Yıllık geliri 20000 akçeye kadar olan arazilerdir

Tımar sahibi arazilerden elde edilen gelirin 3000 akçesini kendine ayırır,geri kalan her 3000 için 1 atlı asker(cebelü) yetiştirirdi

Ancak,tımar sahipleri sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece ömür boyu bu arazileri kullanma hakkına sahiptirlerÖlümlerinden sonra ise aynı koşulları devam ettirmeleri şartı ile tımarlar çocuklarına geçebilirdiTımar sahipleri aynı zamanda bulundukları yerlerin de yöneticileriydi

Yetiştirdikleri Cebelû askerleri ile aynı zamanda bulundukları taşrada güvenliği de sağlarlardı

Savaş zamanı gelince, tımarlı sipahi emrinde ki askerlerle birlikte bağlı olduğu sancakbeyinin emrine girerek cepheye katılırlardı Taşrada topraklarda üretimin devam etmesini ve sürekli olmasını sağlarlardı

Tımarlı Sipahi,
-Köylü toprağı sebebsiz yere terk ederse,
-Sebepsiz yere 3 yıl üst üste ekmezse,
-Sebepsiz yere vergisini vermezse toprağı geri alabilirdi

Tımarlı Sipahinin Köylüye Karşı Görevleri:
1)-Köylünün güvenliğini sağlamak,
2)-Köylünün tohum,gübre vb ihtiyaçlarını temin etmek,
3)-Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamak

Tımar Sisteminin Yararları:
1-Taşrada güvenlik sağlanmıştır
2-Vergi toplanması kolaylaşmış ve vergilerin yerinde kullanılması sağlanmıştır
3-Hazineden para çıkmadan devlet,her zaman savaşa hazır asker yetiştirmiştir
4-Tarımsal üretimin sürekliliği sağlanmıştır

Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Hakkında Bilgi
Tımar Sistemi Nedir – Tımar Sistemi – Tımar Sistemi Konu Anlatım – Osmanlıda Tımar Sistemi

 

Osmanlı Devletinde Tımar Sistemi Nasıldır Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir