Osmanlı’da İskan Politikası Nedir

Osmanlı’da İskan Politikası Nedir Hakkında , Osmanlı’da İskan Politikası Nedir , Osmanlı’da İskan Politikası Nedir İle İlgili Bilgiler

İskan beşeri yerleşim anlamına gelmektedir İskan politikasının amacı fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktır Bu amaç hem fetihlerin sağlam ve kalıcı olmasını hem de fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlamaktır

İskan politikası fethedilen yerlerde sorun çıkma ihtimali olan ailelerin Anadoluya göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak için kurulmuştur

18yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun iskan politikası, boş ve harap yerlerin şenlendirilmesi ve ziraate açılması istikametinde yürütülmüştür Bu hedefe varmak için ortaya çıkan problemlerin başında yerleşik halkın üzerinde büyük bir baskı unsuru olan göçmenlerin güç meselesi gelmektedir ki, bunun için de, özellikle güç unsurlarının ortadan kaldırılarak güvenli bir ortam hazırlanması, devletin politikasının gerçekleşmesinde önemli bir menzil olacaktı Nitekim bu hususun önemi anlaşılmış olmalıdır ki, bu kabil grupların, Anadoludaki iskan mahallelerinden uzak tutulması için Rakka ve Kıbrıs bir sürgün bölgesi olarak seçilmiştir

İskan politikası göçebelerin iskanlarına teşebbüs ettiği gibi bu sayede de hem gelirleri arttırmak, hem de idari aksaklıkların bir sonucu olarak ortaya çıkan güçlükleri ortadan kaldırmayı hedef almıştır

Osmanlı devleti bu yüzyılda toprak kaybına uğraması, onunla birlikte, Müslüman-Türk halkının da iç kısımlara göçe başlamasına sebep olmuştur Meydana gelen bu nüfus hareketleri, devletin ekonomik düzenini bozduğu gibi, emniyetini de büyük ölçüde etkilemiştir Nitekim birçok mahalle ve köy harap olup boşaldığı gibi yine birçok mamur tarla, bağ, bahçe terk edilerek zirai gelirin önemli miktarda azalmasına yol açmıştır Bu durum karşısında devlet, bu harap olmuş ve boşalmış sahalara başı-boş bir hayat yaşayan göçebelerin veya eski haklarını yerleştirme işlerine girişmiştir

18, yüzyılın iskan politikası olarak çıkan,”´harap ve sahipsiz yerlere oymakların yerleştirilerek yeniden ziraate açılması şeklinde içe dönük iskan siyaseti, bu yüzyılın varılmak istenen başlıca hedefi olmuştur

Ayrıca iskan politikası fethedilen bölgelere Anadoludan getirilen Türkmen aşiretlerinin yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmesidir Özellikle anlaşmazlık bulunan aşiretlerin birini yerleştirilmesi, Anadoludaki çatışmaları önlemiştir Yerleştirilen Türkmenlerden bir süre vergi alınmaz ve geri dönmelerine izin verilmezdi

Osmanlı’da İskan Politikası hakkında bilgi
İskan nedir, Osmanlının İskan politikası nasıldır

 

Osmanlı’da İskan Politikası Nedir Konusu Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Anında Yazabilirsiniz …

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir