Paragraf Soruları Nasıl Çözülür

Paragraf Soruları Nasıl çözülür, Paragraf sorularını çözme teknikleri

Paragrafın Başlığı:

Paragrafta başlık esas fikir ve konu hakkında bilgi verici ve konunun tamamına ayna tutucu bir nitelikte olmalıdır.

Paragrafın başlığını bulmak gerektiğinde ilk ve son cümlenin tekrar okunması fikir verir sebebi ise ilk ve son cümlenin paragrafta anlatılmak istenenlerin bir özeti durumunda olmasıdır.

PARAGRAF SORULARI NASIL ÇÖZÜLÜR

Ana Düşünce: Yazılı ve ya sözlü anlamda paragrafta yer alan konunun paragrafın bize anlatmak istediği düşüncedir.

Yazarın anlatmak istediğinin ne olduğunu sormak yazının ana düşüncesini bulmamızı sağlayacaktır.

Yardımcı Düşünceler: Ana düşünceyi güçlendirmek maksadıyla paragrafta yer alırlar bu sebepten dolayı esas fikri destekleyici nitelikte 2.planda kalan fikirlerdir.

Ana Düşünce Cümlesinin Nitelikleri:
1) Cümle de yazarın anlatmak istediğini bulabiliyorsak bu cümle ana düşünce cümlesidir
“Sanatın dili, evrenseldir” cümlesi ana düşünceye örnek nitelikte bir cümledir.
2) Ana düşünce genelde bağlaçlardan sonra geldiği için bağlaçlara dikkat edilmelidir.

Giriş Cümlesi
1) Paragraf tamamlama niteliğindeyse anlatılmak istenen konunun tespitinden sonra birinci cümleyle olan kavramsal bağlantılarına dikkat etmek gereklidir.
İnsanlar programlı çalışmalıdır.
2) Seçenekli soru ise içinde; bağlaç, işaret zamiri, işaret sıfatı bulunmayan cümleye dikkat edilmelidir.

Örnek sorular:
Aşağıda bulunan şıklardan hangisi bir yazının giriş cümlesi olmaya uygundur.
a) Romancı, bu konulara daha çok eğilmelidir.
b) Şair, bunları hayattan alır bize anlatır.
c) Her gün bir dergi okumanın da kültürümüze katkısı olacaktır.
d) Sanatın insanı geliştiren bir yanı vardır.
D seçeneğinin doğru olmasının nedeni içinde; bağlaç, işaret zamiri, işaret sıfatı olmamasından dolayıdır.

3) Paragrafın yazılış sebebi hangi sorudur tipi sorularda ise giriş cümlesine özellikle dikkat edilmelidir.
4) Hangisi parça ikiye bölünürse ikinci paragrafın giriş cümlesi olur diye sorular olabilir. Numaralandırılmış bu cümlelerde ilk cümlenin konu içeriğine bakılmalıdır diğer cümlelere de göz atılmalıdır.
5) Numaralandırılmış olarak verilen cümlelerden hangisinin paragrafta bulunması gerektiği konusundaki sorularda ise yine aynı metot kullanılır.
6) Konu başlığını bulmak için konuya dair temel cümlenin anlamlarını birleştirmemiz gerekmektedir.
Örneğin;
Romancının görevi halkı aydınlatmak olmalıdır.
Bu cümleyle başlayan bir parçanın başlığı “Romancının Görevi” olabilir.

ANLATIM BİÇİMLERİ

1) Betimleme (tasvir etme); görsel canlandırma esasına dayanır.
2) Öyküleme (hikaye); olayları yaşıyormuş izlenimi verir.
3) Açıklama; bilgi verme.
4) Tartışma; fikir üzerine düşündürme.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRMEK İÇİN YAPILANLAR
1) Tanık gösterme; konunun uzmanlarının yaptığı yorumlar.
2) Kanıtlama; belge, sayı gibi kesin bilgiler verme,
3) Örnekleme; konuya dair örnek vermeler.
4) Karşılaştırma; birden fazla yargının kıyaslanması.
5) Tanımlama; anlatılmak istenen şeye dair bir tanım yapma.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir