Paul Celan Hayatı

Paul Celan Kimdir,Paul Celan Hayatı ve Biyografi 

(1920-1970)

Romen asıllı Avusturyalı şair. Çağ­daş Avusturya edebiyatının önde ge­len temsilcilerindendir.

Ası! adı Paul Antschel’dir. 23 Kasım 1920’de, Romanya’nın Czernowitz kentinde doğdu, 28 Nisan 1970’de öldü. Yahudi asıllı bir aileden gelmekteydi. 1938’de Paris’te tıp öğrenimine başladı, ancak II. Dünya Savaşının çıkmasıyla Romanya’ya döndü. 1941’de Czernowitz Alman orduları tarafından işgal edilince iki yıl süreyle bir çalışma kampına gönderildi, ailesi ise bir toplama kampında öldürüldü. 1943’de tekrar Czernowitz’e döndüyse de savaş sonrasında SSCB topraklarına katılan bu kentten ayrılmayı seçti. Bükreş’te çevirmen ve bir yayın evinde düzeltmen olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Viyana’ya geçti. 1948’de yerleştiği Paris’te ise Alman filolojisi ve dil bilim öğrenimi gördü, çevirmenlik yaptı. 1952’de grafikçi Çisele Lestrange ile evlendi. 1959’dan sonra Ecole Normale Superieure’de dil bilim üzerine ders vermeye başladı. 1958’de Bremen Kenti Edebiyat Ödülü’nü, 1960’da Georg Büchner Ödülü’nü, 1964’de. ise Nordrhein-Westfalen Eyaleti Büyük Ödülü’nü aldı. 1970’de kendini Seine nehrine atarak intihar etti.

İlk şiir kitabı 1948’de Viyana’da yayımlanan Der Sand aus den Urnen’dır (“Küpten Alman Kum”). Bunu 1952’de Mobn und Gedâchtnis (“Haşhaş ve Bellek”) 1955’de de Von Schwelle  Schıvelle (“Eşik­ten Eşiğe”) adlı şiir kitapları izlemiştir. Celan’m bu dönem şiirleri zaman, düş ve bellek gibi, romanda Marcel Proust ve James Joyce gibi yazarlar tarafından ele alınan temalar etrafında döner.

Celan, Ekspresyonizm’den (Dışavurumculuk) özellikle de Avusturyalı şair Georg Trakl (1887- 1914) ve Alman şair Iwan Goll (1891-1950) ile Fransız Gerçeküstücü şairlerinden etkilenmiştir. Acılarla dolu yaşamı ve bir Yahudi olarak karşılaştığı zorluklar şiirini besleyen en önemli kaynaklardır. Yaşadığı olaylara ilişkin izlenimlerini Alman, Rumen, Yahudi ve Fransız kültürlerinin etkileriyle yoğurarak çok yönlü ve zengin bir anlatıma ulaşmıştır. Celan’m şiiri alışılmadık çarpıcı imgelerle gelişir, yoğun duygular özenle seçilmiş simge ve sözcüklerde ifadesini bulur. Ses ve ritm, anlamı oluşturan birer öğe olarak, şiirinin temel özelliğidir.7

Paul Celan, Almanca yazılan edebiyatın önde gelen isimlerindendir. Şiirleri birçok dillere çevrilmiş­tir. Şairliğin yanı sıra çevirmenliğiyle de tanınmış, Shakespeare, Nerval, Rimbaud, Valery, Apollinaire, Char, Yesenin ve Blok gibi şairlerden çeviriler yap­mıştır.

  • Eserleri (başlıca): Şiir: Der Sand aus den Urnen, 1948, (“Küpten Alman Kum”); Mohn und Gedachtnis, 1952, (“Haşhaş ve Bellek”); Von Schuıelle zu Schwelle, 1955,(“Eşikten Eşiğe”); Sprachgitter, 1959, (“Dil Kafesi”); Die Niemandsrose, 1963, (“Sahipsiz Gül”); Atemıoende, 1967, Fadensonnen, 1968; Lichtzwang, 1970; Schneepart, 1971. Deneme: Die nene Rundschau, 1958, (“Yeni Bakış”). Konuşma: Der Merıdian, 1961.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir