Pavel Nikolayevich Milyukov Kimdir

Pavel Nikolayevich Milyukov Kimdir, Pavel Nikolayevich Milyukov Hayatı Biyografi

Rus tarihçi ve siyaset adamı. Kadet Partisi’nin kurucuları arasında yer almış, Geçici Hükumet’te dış işleri ba­kanlığı yapmıştır.

27 Ocak 1859’da Moskova’da doğdu, 3 Mart 1943’de Fransa’nın Aix-les-Bains kentinde öldü. Orta sınıf bir aileden geliyordu. 1877-1882 arasında Mos­kova Üniversitesinde tarih ve edebiyat öğrenimi gördü. 1886’da aynı üniversitenin Rus Tarihi Bölümünde okutmanlık yapmaya başladı. Bu dönemde Batıcı görüşleri benimseyerek, Rusya’nın ilerlemesin­de temel engel olarak gördüğü mutlakiyet yönetimine son verilmesini, parlamenter düzene geçilmesini, hu­kuk düzeninin kurulmasını ve genel oy hakkının tanınmasını savunmaya başladı. 1895’de liberal görüş­leri nedeniyle üniversiteden uzaklaştırıldı ve Ryazan’a sürgüne yollandı.

1897’ye değin süren sürgün yaşamı sırasında en önemli kitabı olan Oçerki po istorii Russkoy kultury’u (“Rus Kültür Tarihinden Seçmeler”) yazmaya başla­dı. 1897-1899 arasında Sofya Üniversitesinde tarih dersleri verdi. 1899’da Rusya’ya döndükten kısa bir süre sonra yeniden tutuklandı. 1901-1902 yıllarının bir bölümünü İngiltere’de, 1903-1904 yıllarının bir bölümünü ise ABD’deki Chicago Üniversitesinde Rus tarihi üzerine dersler vererek geçirdi. Bu sırada P.B.Struve’nin 1902’de yurt dışında kurduğu liberal bir gazete olan Osvobozhdeniye’nin (Kurtuluş) çıka­rılmasına yardımcı oldu. 1905 Devriminin başlama­sından sonra Rusya’ya döndü.

  • Eserleri (başlıca): Gosudarstvennoye hozyaystvo Rossii v pervoy çetvyotti XVIII stoletiya reforma Pyotra Velikoya, 1892, (“18.yy’m ilk Çeyreğinde Rusya’da Ulu­sal Ekonomi ve Büyük Petro’nun Reformları”); Oçerkipo istorii Russkoy kultury, 3 cilt, 1896-1903, (“Rus Kültür Tarihinden Seçmeler”); Yevropeskaya Diplomatiya, Ma- kedonskiy Vopros, 1898, (“Avrupa Diplomasisi, Make­donya Sorunu”); Glavnye teçeniya Russkoy istoriçeskoy mysli, 1898, (“Rus Tarihsel Düşüncesinde Ana Akımlar”); Bolgarskaya Konstitutsiya, 1903, (“Bulgar Anayasası”); Vos pumihanya, 1859-1917, 2 cilt, (ö.s.), 1955, (“Anılar”);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir