Pieter Geyl Kimdir

Pieter Geyl Kimdir,Pieter Geyl Hayatı ve Biyografi

(1887-1966)

Hollandalı tarihçi. Hollanda tarihi üstüne yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

15 Aralık 1887’de Hollanda’da Dort’ta doğdu, 31 Aralık 1966’da Utrecht’te öldü. Leiden Üniversitesinde tarih öğrenimi gördü. 1913’de doktora derecesi aldı. Aynı yıl Niuwe Rodterdamse Coıırant adlı Hollanda gazetesinin Londra muhabiri olarak çalışmaya başladı. 1919’da Londra Üniversitesinde Hollanda tarihi ve kurumları profesörü oldu ve bu görevini 1935’e değin sürdürdü. 1940’ta, I.Napoleon ile Adolf  Hitler arasında benzerlik kurduğu gerekçesiyle Naziler tarafından tutuklandı. 1941’e değin Buchenwald’da tutuklu kaldı. 1941’de Hollanda’ya, toplama kampına gönderildi. 1944’de serbest bırakıldı. II. Dünya Savaşının sona ermesiyle öğretim üyeliği görevine döndü.

Geyl, yapıtlarında genellikle 1579-1795 döne­minde Felemenk Cumhuriyeti’ne egemen olan Oran- ge prensleri ile ulusal çıkarlar arasındaki çelişkileri incelemiştir. 1924’te yayımlanan Willem IV enEng- land: tot 1748 (“1748’e değin Wilhelm IV ve İngilte­re”) adlı kitabında Orange Partisi ile Cumhuriyetçi Devlet Partisi arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın Felemenk Cumhuriyeti’nin dış siyaseti üzerindeki etkilerini anlatmaktadır. 1925’te ilk cildi, 1930’da da ikinci cildi yayımlanan De Groot Nederlandsche gedachte (“Büyük-Hollanda Düşüncesi”) adlı kita­bında ise Hollanda ve Flander’in (bugün Hollanda, Fransa ve Belçika arasında bölünmüştür) tarihlerinin birliği üzerinde durmaktadır. Geschiedenis van de Nederlandse stam (“Hollanda’nın Tarihi”) adlı kitabı Hollanda tarihi konusunda en çok başvurulan kaynakçalardan biridir. Geyl, altı ciltlik bu yapıtta ülke tarihini başlangıcından 1798’e değin incelemiştir.

Eserleri (başlıca): WUlem IV en England tot 1748, 1924, (“1748’e değin Wilhelm IV ve ingiltere”); De Groot-Nederlandsche gedachte, 2 cilt, 1925-1930, (“Bü­yük Hollanda Düşüncesi”); Geschiedenis van de Neder­landsche stam, 3 cilt, 1931-1937, (“Hollanda’nın Tarihi”); Orange en Stuart 1641-1672, 1939, (“1641-1672 Döne­minde Orange ve Stuart”); O Vrijheid! Sonnetten, 1945, (“Ey Özgürlük! Soneler”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir