Piyer Cemayel Kimdir

Piyer Cemayel Kimdir,Piyer Cemayel Hayatı ve Biyografi

(1905)

Lübnanlı siyaset adamı. Falanjist Partinin kurucularındandır.

Marunî olan Pierre Cemayel 1936’da Falanjist Partinin kurucuları arasında yer alarak siyasi yaşama atıldı. Partinin genel başkanı olan Cemayel, I. Dünya Savaşından beri süren Fransız mandasına son veril­mesi için mücadele etti. 1941’de bağımsızlığın ilanından sonra Fransa’nın Lübnan’dan çekilmesi konusun­da yürütülen görüşmelere katıldı.

Cemayel, 1958’de devlet başkanı Şamun’un izle­diği Batı yanlısı siyasete karşı çıkan Müslümanlar’la Dürzîler’in ayaklanmasında, Şamun’u destekleyerek ayaklananlara karşı çarpıştı. 1958-1964 arası Fuad Şihab’ın devlet başkanlığı döneminde dengeli bir siyaset izlendi ve Falanjist Parti önemli bir etkinlik göstermedi. Cemayel, 1964 başkanlık seçimlerine adaylığını koydu, ama seçimleri Fuad Şihab’ın destek­lediği Charles Helou kazandı. 1968 genel seçimlerine Falanjist Parti, Kamil Şamun’un başkanlığım yaptığı Ulusal Liberal Parti ve Raymond Edde’nin başkanlı­ğını yaptığı Ulusal Blok adlı partiyle birlikte, İttifak adlı bir cepheye katılarak mecliste çoğunluğu sağladı.

Kısa dönemli ateşkesler çevrelerinde dışında iç savaş gittikçe şiddetlenerek sürdü. Temmuz tanınması jşgo’de Lübnan Cephesi içinde Suriye birliklerinin ülkede kalıp kalmaması konusunda çıkan görüş ayrı­lıkları nedeniyle üç yüz kişinin ölümüne yol açan kanlı çarpışmalar oldu ve Franjiye yanlısı örgütler cepheden ayrıldı. Olayların ardından Cemayel ve Şamun bir araya gelerek Hıristiyan milislerin Falanjist yönetimi altında Ulusal Muhafızlar adlı örgüt içinde birleşmelerine karar verdiler.

İsrail, 1980’den sonra Filistin kamplarını kara­dan, havadan ve denizden bombalamaya başladı. Bu yıllarda Falanjist Partinin İsrail’le bağı gittikçe arttı.

Halen (Mart 1984)Falanjist Partinin başkanlığım yürüten Cemayel, Lübnan’da yabancı askerlerin var­lığına ve iç savaşa son vermek amacıyla Ekim 1983’de İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan Ulusal Uzlaş­ma Konferansında Falanjist Parti’yi temsil etti. Konferansın bu ilk oturumu anlaşmazlık noktalarını giderme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir