Pope Alexander VI Kimdir

Pope Alexander VI Kimdir, Pope Alexander VI Hayatı Biyografiİngiliz, şair. 18. yy İngiliz edebiyatın­da yergi türünün en başarılı uygula­yıcılarından sayılır.

21 Mayıs 1688’de Londra’da doğdu, 30 Mayıs 1744’de Twickenham’de öldü. Zengin bir kumaş tüccarının oğluydu. Katolik bir aileden geliyordu. Aldığı din eğitimi dışında, kendi kendisini yetiştirdi. Latince, Eski Yunanca, Fransızca ve İtalyanca öğren­di. Çocukluğunda geçirdiği bir hastalık yüzünden çelimsiz ve zayıf bünyeliydi. Genç yaşta yazmaya başladı. William Wycherley (1640-1716), William Walsh (1663-1708) gibi dönemin tanınan yazarlarıyla alan Giuilo Romano (1499-1546), Federico Zuccaro (1543-1609), Sodoma (1477-1549), Va- sari, Francesco de’Rossi Salviati (1510-1553), Peüegrino Tibaldi (1527-1596), Parmigianino, Correggio gibi ressamlar da La bella maniera (güzel üslup) ve La grazia (zerafet) kavramları çerçevesinde, iyice arındırılmış bir biçim arayışı üstünde yoğunlaşmışlardır.

Bunlar Yüksek Rö­nesans geleneğini, geleneksel değerlerle uzlaşa­rak yenilemeyi amaçlayan bir anlayışı temsil ederler. Tintoretto * ve El Greco* gibi ressamlar ise Micbelangelo’nun son döneminin biçimsel özellikleri ile mistik, dinsel ve ruhsal değerleri bütünleştirmeyi amaçlamışlardır. Maniyerizmin tarihsel ve bölgesel gelişimi üç döneme ayrılır. 1510-1540 arasında Klasikçilik’i karşısına alan çeşitli nitelikteki eğilimler bütün İtalya’ya yayılmıştır. 1570’de değin süren ikinci dönemde bir yandan Maniyerizm etkileri Fran­sa, Flandr ve Hollanda’ya ulaşırken, bir yandan da İtalyan Maniyerizmi akılcı bir boyut kazan­maya başlamıştır. Son olarak da 1570-1610 arasında, Barok’un sınırında dolaşan aşırı- bir Maniyerizm bütün Avrupa’ya yayılmıştır.

Eserleri (başlıca): Meryem’in Ziyareti, 1514-1516, Santissima Annunziata Kilisesi, Floransa; Madonna Aziz­

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir