Ptolemaios Kimdir

Ptolemaios Kimdir, Ptolemaios Hayatı Biyografi

Makedonyalı komutan. İskender’in ölü­münden sonra Mısır’da Ptolemaios hanedanını kurmuştur.

Makedonya’da Eordaia bölgesinde doğdu, Mısır’da öldü. Doğum tarihini bazı kaynaklar İÖ 367 ve İÖ 364 olarak, ölüm tarihini ise İÖ 282 olarak vermektedir. Lagus adlı bir soylu ailenin oğluydu. İÖ 343’de Pella’da İskender ve diğer soylu çocuklarıyla birlikte Aristote­les’in eğitiminden geçti. Makedonya Kralı II.Filip ve oğlu İskender arasındaki mücadelede İskender’in yanında yer aldı ve bir süre sürgüne gönderildi.

İÖ 336’da İskenderin kral olmasının ardından muhafız birliğine atandı. İÖ 336-335 arasında Yunan kentlerine düzenlenen seferlere katıldı. İskenderin Anadolu, Suriye, Pers İmparatorluğu toprakları ve Mısır fetihlerinde önemli askeri görevler üstlendi. Hindistan seferi sırasındaki başarılarından dolayı donanma komutanlığına getirildi.

İskender’in İÖ 323’de ölümü, çok geniş bir alana yayılan Helen İmparatorluğunun yıllarca süren iktidar mücadeleleri ve savaşlarla parçalanmasına yol açtı. Ptolemaios Babil’de yapılan ordu toplantısında İmparatorluğun birliğinin komutanlar tarafından sağlanamayacağını ileri sürerek, toprakların komutanlar arasında satraplıklara bölünmesini önerdi. Antipatros Make­donyanın Perdikkas ve Krateros Asya’nın, Antigonos Batı Anadolu’nun, Lisimakhos Trakya’nın yöneti­mini üstlendiler. Ptolemaios da Mısır satrapı oldu.

Asya bölgesinin saltanat naibi Perdikkas’ın hege­monyası altına girmek istemeyen Ptolemaios, Antigo­nos, Lisimakhos ve Krateıos’la birlikte bir koalisyon kurarak Perdıkkas’a savaş açtı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir