Rafael Reyes Hayatı

Rafael Reyes Kimdir, Rafael Reyes Hayatı Biyografi

Kolombiyalı kaşif, asker ve devlet adamı. 1904-1909 arasında devlet başkanlığı yapmıştır.

Santa Rosa’da doğdu, 19 Şubat 1921’de Bogota’da öl­dü. 1874’de iki kardeşiyle birlikte Kolombiya’yı Yukarı Amazon Havzası’na bağlayan Putumayo Nehri üzerin­de keşif gezisine çıktı. İki kardeşi yolculuk sırasında ölen Reyes 10 yıl ormanda yaşadı. Bu yıllarda orman yolları­nın ve kauçuk ağaçlarının bulunduğu bölgenin haritası­nı çıkardı.

1884’de kent yaşamına döndükten sonra orduya katıl­dı. 1885’de Liberaller’in başlattığı bir ayaklanmayı bas­tırması kendisine Muhafazakârların desteğini kazandırdı ve generalliğe yükseltildi. Devlet başkanı Rafael Nunez tarafından önce içişleri bakanlığına, ardından Fransa bü­yükelçiliğine atandı. 1901-1902 yıllarında Meksika’da ya­pılan Pan-Amerikan Konferansı’nda Kolombiya’yı temsil etti. 1904’de Muhafazakârların desteğiyle devlet başka­nı seçildi.

Göreve başlamasından hem en sonra meclisi dağıtan Reyes bazı milletvekillerini tutuklattı. Sıkıyönetim ilan ede­rek ülkede otoriter bir yönetim kurdu. Reyes’in göreve başlamasından bir yıl önce Panama’nın ABD desteğiyle bağımsızlığını ilan edip ayrı bir cumhuriyet kurması, Ko­lombiya’nın topraklarının küçülmesine ve ekonominin gerilemesine neden olmuştu. Yabancı ülkelerden sağla­dığı kredilerle ülke ekonomisini düzeltmeye yönelen Re- yes, kahve üretimini artırıcı önlemler aldı, kara ve de­mir yolları yaptırdı. 1909’da Panama Kanalı’nın yöneti­mini üstlenmiş olan ABD’nin Panama’nın bağımsızlı­ğına karşı 2,5 milyon dolarlık bir tazminat vermesini ön­gören bir antlaşmayı Panama yetkilileriyle birlikte im­zalaması, Reyes’e karşı muhalefeti artırarak protesto gös­terilerine yol açtı. Gösterilerin yayılmasını engelleyeme­yen Reyes istifa etmek zorunda kaldı ve ülkesini terk et­ti. 1919’da Kolombiya’ya döndükten kısa bir süre sonra öldü.

Eserleri (başlıca): A traves de la America del Sur, 1902, (“Güney Amerika Üstünden”); Las dos Americas, 1914, (“İki Amerika”).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir