Ranjit Singh Kimdir

Ranjit Singh Kimdir, Ranjit Singh Hayatı Biyografi

Sih kralı. Pencap Eyaleti’ndeki Sihler’i birleştirerek güçlü bir devlet kurmuştur.

13 Kasım 1780’de doğdu, 27 Haziran 1839’da Lahor’- da (bugün Pakistan’da) öldü. 1792’de babasının ölümü üzerine, “misi” adı verilen ve Pencap’ın geniş bir böl­gesini elinde tutan, 12 küçük Sih devletinin birinin ba­şına getirildi. Afganistan Hükümdarı Zaman Şah’ın Pen­cap seferi sırasında, şahın onayıyla raca unvanını alarak, Lahor valisi oldu. 1799’da diğer Sih önderleri ile savaşa­rak Pencap’ın başkenti Lahor’u egemenliği altına aldı ve 1801’de kendisini Pencap’ın maharacası (büyük raca) ilan etti. Ertesi yıl, Sihler’in kutsal kenti Amritsar’ı ele ge­çirdi ve bütün Sih önderlerini etrafında birleştirerek bir Sih konfederasyonu oluşturdu.

Güney ve doğudaki bütün Sih devletlerini birleştir­me çabası İngilizler tarafından engellendi. 1809’da İn- gilizler’le imzaladığı bir antlaşma ile Sutlej Irmağı’nın güneyinde kalan bölgeler üzerindeki taleplerinden vaz­geçti. Bu kez kuzeye ve doğuya yöneldi ve ülkesinin sı­nırlarını Keşmir ve Sind eyaletlerine doğru genişletti. 1818’de Multan’ı, ertesi yıl da Afganistan’daki iç çekiş­melerden yararlanarak Keşmir vadisini ele geçirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir